20. 5. 2015
Maturity v plnom prúde

Zatiaľ čo sa študenti zo štátneho gymnázia poctivo pripravujú na skúšky dospelosti počas akademického týždňa, v cirkevnom gymnáziu už maturujú. Dovedna sa ústnym záverečným skúškam podrobuje 154 študentov z Malaciek.

V štátnom gymnáziu maturuje 109 študentov. 87 z nich si vybralo maturitu z anglického jazyka a 34 študentov zvolilo nemecký jazyk. Spomedzi 45 študentov cirkevného gymnázia maturuje 34 z anglického jazyka a 11 z nemeckého. Okrem skúšky z cudzieho jazyka je povinnou aj skúška zo slovenského jazyka a literatúry. Ďalšie predmety si maturanti volia podľa zamerania vysokej školy, na ktorú sa hlásia. V oboch gymnáziách v Malackách sa maturuje z matematiky, informatiky, dejepisu, fyziky, chémie, biológie, geografie, občianskej náuky, ekonomiky a v štátnom gymnáziu aj z umenia a kultúry.

Študentom želáme veľa šťastia!

Text:-naty-, foto ilustračné

Ďalšie
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok