9. 9. 2015
Materská škola príjme učiteľa

Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto:
učiteľ/ka materskej školy

Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1. 10. 2015

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:

  • úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v súlade s časťou I. v prílohe č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača na účely výberového konania.


Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 18. 9.2015 na adresu: Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky. Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

Bližšie informácie o pracovnom mieste: 0907 864 432,
kontaktná osoba: Silvia Gabrielová.

 

 

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok