5. 6. 2013
Máte uhradené poplatky?

Oddelenie ekonomiky Mestského úradu v Malackách upozorňuje všetkých občanov, podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktoré si nesplnili svoju povinnosť a do 31. mája 2013 neuhradili prvú splátku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, dane z nehnuteľností a daň za psa za rok 2013, aby tak učinili v  čo najkratšom čase.

Súčasne žiadame všetkých daňovníkov a poplatníkov, aby si skontrolovali svoje platby a prípadné podlžnosti z minulých rokov za uvedené dane a poplatok uhradili do pokladne MsÚ v Malackách alebo prevodom na účet mesta Malacky   č. 3200105003/5600. V prípade, že tak neurobia, pristúpi mesto Malacky k ich vymáhaniu v zmysle platných právnych predpisov.


– oddelenie ekonomiky –

Ďalšie
Šport
29. 5. 2023
Atléti sa presadzujú aj vonku

Atletická halová sezóna je za nami. Pretekári z AC Malacky úspešne odštartovali preteky na…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Kultúra
Školstvo
29. 5. 2023
Navštívte výstavu ZUŠ v kaštieli

Počas Prvomájových Malaciek otvoril Pálffyovský kaštieľ letnú návštevnícku sezónu. …

Zobraziť celý článok