5. 6. 2013
Máte uhradené poplatky?

Oddelenie ekonomiky Mestského úradu v Malackách upozorňuje všetkých občanov, podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktoré si nesplnili svoju povinnosť a do 31. mája 2013 neuhradili prvú splátku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, dane z nehnuteľností a daň za psa za rok 2013, aby tak učinili v  čo najkratšom čase.

Súčasne žiadame všetkých daňovníkov a poplatníkov, aby si skontrolovali svoje platby a prípadné podlžnosti z minulých rokov za uvedené dane a poplatok uhradili do pokladne MsÚ v Malackách alebo prevodom na účet mesta Malacky   č. 3200105003/5600. V prípade, že tak neurobia, pristúpi mesto Malacky k ich vymáhaniu v zmysle platných právnych predpisov.


– oddelenie ekonomiky –

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok