5. 6. 2013
Máte uhradené poplatky?

Oddelenie ekonomiky Mestského úradu v Malackách upozorňuje všetkých občanov, podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktoré si nesplnili svoju povinnosť a do 31. mája 2013 neuhradili prvú splátku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, dane z nehnuteľností a daň za psa za rok 2013, aby tak učinili v  čo najkratšom čase.

Súčasne žiadame všetkých daňovníkov a poplatníkov, aby si skontrolovali svoje platby a prípadné podlžnosti z minulých rokov za uvedené dane a poplatok uhradili do pokladne MsÚ v Malackách alebo prevodom na účet mesta Malacky   č. 3200105003/5600. V prípade, že tak neurobia, pristúpi mesto Malacky k ich vymáhaniu v zmysle platných právnych predpisov.


– oddelenie ekonomiky –

Ďalšie
Oznamy
1. 2. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac február 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok
Šport
30. 1. 2023
Záhoráci s výborným vstupom do druhej časti sezóny

            Hádzanári Stupavy a …

Zobraziť celý článok