30. 5. 2013
Máte uhradené poplatky za odpad?

Oddelenie ekonomiky Mestského úradu v Malackách upozorňuje všetkých občanov, podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktorí si nesplnili svoju povinnosť a do 31. mája 2013 neuhradili prvú splátku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, dane z nehnuteľností a daň za psa za rok 2013, aby tak učinili v  čo najkratšom čase.

Súčasne žiadame všetkých daňovníkov a poplatníkov, aby si skontrolovali svoje platby a prípadné podlžnosti z minulých rokov za uvedené dane a poplatok uhradili do pokladne MsÚ v Malackách alebo prevodom na účet mesta Malacky   č. 3200105003/5600. V prípade, že tak neurobia, pristúpi mesto Malacky k ich vymáhaniu v zmysle platných právnych predpisov.


-oddelenie ekonomiky MsÚ-

 

Ďalšie
Životné prostredie
8. 6. 2023
Ošetrovanie stromov

V predchádzajúcich dňoch sa v centre mesta uskutočnili odborné arboristické práce, zamerané na…

Zobraziť celý článok
Šport
8. 6. 2023
Akvabely priniesli do Maliny medaily

Malacký klub synchronizovaného plávania zaznamenal v posledných súťažiach veľmi pekné umiestnenia.…

Zobraziť celý článok