15. 12. 2020
Máte uhradené dane a poplatky?
Mesto Malacky ako správca daní a poplatkov vyzýva všetkých občanov, podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktoré ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady, aby tak urobili čo najskôr. Nedoplatky je možné uhradiť v hotovosti do pokladne MsÚ v Malackách alebo prevodom na účet mesta. Prosíme, aby ste pri platbe uviedli variabilný symbol, ktorý máte uvedený na rozhodnutí.

Číslo účtu – daň z nehnuteľnosti, daň za psa
IBAN: SK36 5600 0000 0032 0010 5003 

Číslo účtu – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
IBAN: SK27 5600 0000 0032 1281 1001 

V prípade neuhradenia budú nedoplatky odstúpené na exekučné vymáhanie.

MsÚ

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok