10. 9. 2014
Máte posledné dni na vyjadrenie názoru!

Prieskum verejnej mienky prostredníctvom dotazníkov k téme Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) trvá do piatku 12. septembra. Využite možnosť a vyjadrite svoj názor!

Mesto Malacky v snahe nadviazať na úspešné a efektívne čerpanie prostriedkov v minulom programovom období začalo prípravu PHSR na miestnej úrovni už začiatkom roka 2014. Tento dokument má pre ďalší rozvoj nášho mesta zásadný význam a naše mesto ho má záujem pripraviť v širokom partnerstve v zmysle platnej legislatívy. Existencia takéhoto dokumentu je podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy na čerpanie eurofondov v programovom období 2014-2020. Do prípravy dokumentu sa postupne zapoja všetci relevantní partneri a záverečné znenie dokumentu bude podliehať schváleniu mestského zastupiteľstva.

Z tohto dôvodu vás prosíme, aby ste sa zapojili do prieskumu verejnej mienky, ktorý je pre nás dôležitým nástrojom, ako zistiť názor obyvateľov Malaciek na rozvoj mesta z pohľadu hospodárskeho aj sociálneho.

Ako prílohu pod textom nájdete dotazník. Prosíme o jeho elektronické vyplnenie. V tlačenej podobe sme dotazník uverejnili aj v Malackom hlase č. 14, odkiaľ ho môžete vystrihnúť a odovzdať na recepcii mestského úradu v Malackách na Radlinského ulici 1. Na recepcii MsÚ môžete odovzdať aj dotazník, ktorý si vytlačíte z verzie na stiahnutie a vyplníte doma. Vytlačené dotazníky sa nachádzajú aj na recepcii.

Elektronický on-line dotazník prieskumu verejnej mienky

Do prieskumu sa môže zapojiť každý, kto má trvalý pobyt na území mesta, a to do 12. septembra 2014.

– msú-

 Na stiahnutie:
Dotazník (.117 kB)

Ďalšie
Rozvoj
Cykloturistika
24. 6. 2024
Rozvoj cyklodopravy je naším spoločným cieľom

Podpora bezpečnej cyklodopravy bola hlavným cieľom cyklojazdy Malackami, ktorá sa konala vsobotu 8…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok