10. 9. 2014
Máte posledné dni na vyjadrenie názoru!

Prieskum verejnej mienky prostredníctvom dotazníkov k téme Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) trvá do piatku 12. septembra. Využite možnosť a vyjadrite svoj názor!

Mesto Malacky v snahe nadviazať na úspešné a efektívne čerpanie prostriedkov v minulom programovom období začalo prípravu PHSR na miestnej úrovni už začiatkom roka 2014. Tento dokument má pre ďalší rozvoj nášho mesta zásadný význam a naše mesto ho má záujem pripraviť v širokom partnerstve v zmysle platnej legislatívy. Existencia takéhoto dokumentu je podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy na čerpanie eurofondov v programovom období 2014-2020. Do prípravy dokumentu sa postupne zapoja všetci relevantní partneri a záverečné znenie dokumentu bude podliehať schváleniu mestského zastupiteľstva.

Z tohto dôvodu vás prosíme, aby ste sa zapojili do prieskumu verejnej mienky, ktorý je pre nás dôležitým nástrojom, ako zistiť názor obyvateľov Malaciek na rozvoj mesta z pohľadu hospodárskeho aj sociálneho.

Ako prílohu pod textom nájdete dotazník. Prosíme o jeho elektronické vyplnenie. V tlačenej podobe sme dotazník uverejnili aj v Malackom hlase č. 14, odkiaľ ho môžete vystrihnúť a odovzdať na recepcii mestského úradu v Malackách na Radlinského ulici 1. Na recepcii MsÚ môžete odovzdať aj dotazník, ktorý si vytlačíte z verzie na stiahnutie a vyplníte doma. Vytlačené dotazníky sa nachádzajú aj na recepcii.

Elektronický on-line dotazník prieskumu verejnej mienky

Do prieskumu sa môže zapojiť každý, kto má trvalý pobyt na území mesta, a to do 12. septembra 2014.

– msú-

 Na stiahnutie:
Dotazník (.117 kB)

Ďalšie
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok