1. 4. 2008
Marketingový deň v Skalici

Mesto Skalica láka turistov všetkými možnými spôsobmi. Jednou z foriem bol aj marketingový deň 27. 3., na ktorý organizátori pozvali zástupcov turisticko-informačných a cestovných kancelárií zo Slovenska i z Čiech. Bohatý celodenný program spojený s prehliadkami pamätihodností, prírodných atraktivít a ochutnávkami miestnych špecialít nebol len prezentáciou mesta, ale inšpiráciou pre ostatných.

Účastníci mohli otvorene klásť aj otázky na telo: ako si mesto školí sprievodcov, koľko im platí, koľko na školenia sprievodcov ročne vyčleňuje rozpočet mesta, z čoho financujú dokonalú podporu cestovného ruchu prostredníctvom množstva propagačných materiálov, ktoré sú vydané osobitne o každej zaujímavosti. V prospech hostí bola zabezpečená i organizácia spoločného obeda, keď pri každom stole sedel jeden domáci, aby návštevníci mohli využiť osobnejší kontakt na otázky, ktoré ich zaujímali.

Profesionálny prístup, pohostinnosť, odborná spôsobilosť a vedomosti sprievodcov vzbudili v účastníkoch oprávnený obdiv. Podľa vedúceho oddelenia strategického rozvoja a marketingu MsÚ v Skalici Ing. Vladislava Horňáka aj štatistické ukazovatele potvrdzujú, že skalická stratégia cestovného ruchu prináša ovocie v narastajúcom počte návštevníkov mesta, TIK-u, v záujme o špecifické sprievodcovské služby a silnejúcej turistickej príťažlivosti kráľovského mesta na Záhorí.

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok