21. 11. 2013
Mariánska novéna už po štvrtý raz

Už po štvrtý raz Rímskokatolícka farnosťv Malackách organizuje novénu k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Podujatie sa uskutoční od 30. 11. do 8. 12. 2013 v Chráme Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách a je zároveň prípravou na svätorečenie bl. Jána Pavla II., na veľké jubileum Fatimského zjavenia (2017) a prípravou na Rok Sedembolestnej Panny Márie 2014. Témou novény je RADOSTNÝ RUŽENEC.


PROGRAM: 30. 11. – 8. 12. 2013, Chrám Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách

Sobota 30. 11. 2013
16.00     Pobožnosť krížovej cesty (dp. dekan Ján Hudec)
17.45     Radostný svätý ruženec (rehoľné sestry Kongregácie Notre Dame)
18.30     Pobožnosť novény a svätá omša
celebruje Mons. doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD., pomocný biskup, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy  téma: Radosť prameniaca z modlitby sv. ruženca
22.00     Mládežnícka svätá omša
celebruje dp. Ján Sitár, kaplán v Blumentáli
 
Nedeľa 1. 12. 2013
16.00     Adventný koncert – organizuje mesto (požehnanie mestského adventného venca a zapálenie prvej sviečky na adventnom venci spolu s primátorom mesta)
17.45     Radostný svätý ruženec (katechétky)
18.30     Pobožnosť novény a svätá omša
celebruje J.E. Mons. Dominik Tóth, emeritný biskup
téma: Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru
 
Pondelok 2. 12. 2013
17.45     Radostný svätý ruženec (farnosť Rohožník)
18.30     Pobožnosť novény a svätá omša
celebruje ThDr. PhDr. Ján Buc, PhD., riaditeľ televízie LUX
téma: Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej
 
Utorok 3. 12. 2013
17.45     Radostný svätý ruženec (farnosť Závod)
18.30     Pobožnosť novény a svätá omša
celebruje ThDr. Alexander Knorr, PhD., špirituál seminaristov
téma: Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku
 
Streda 4. 12. 2013
17.45     Radostný svätý ruženec (matky)
18.30     Pobožnosť novény a svätá omša
celebruje ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., arcidiecézny ekonóm
téma: Ježiš, ktorého si panna počala z Ducha Svätého

Štvrtok 5. 12. 2013
17.45     Adorácia, radostný svätý ruženec a Eucharistické požehnanie (dp. Gabriel Koch CR a cirkevná škola)
18.30     Pobožnosť novény a svätá omša
celebruje  Mons. ThLic. Marián Gavenda, Phd., pápežský prelát
téma: Ježiš, ktorého si panna nosila pod srdcom pri návšteve Alžbety

Piatok 6. 12. 2013
 8.00     Svätá omša – cirkevná základná škola (zasvätenie NPM)
12.00     Svätá omša – cirkevné gymnázium (zasvätenie NPM)
15.00     Ruženec Božieho milosrdenstva pred Sviatosťou Oltárnou v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie
17.45     Radostný svätý ruženec (mládež farnosti Malacky) a Eucharistické požehnanie
18.30     Pobožnosť novény a svätá omša
celebruje P. Jaroslav Pius Majerovič OP, nemocničný kaplán
téma: Ježiš, ktorého si panna porodila v Betleheme
20.30    Pobožnosť krížovej cesty

Sobota 7. 12. 2013
17.45     Radostný svätý ruženec (učitelia)
18.30     Pobožnosť novény a svätá omša
celebruje Mgr. Daniel Kvaka (Fr. Jeremiáš, OFM), provinciálny minister
téma: Ježiš, ktorého si panna obetovala v chráme
22.00.     Mládežnícka svätá omša
celebruje dp. Peter Pajerský, kaplán v Rači

Nedeľa 8. 12. 2013
14.00     Adorácia
15.00     Ruženec Božieho milosrdenstva
17.45      Radostný svätý ruženec (rodiny)
18.30     Pobožnosť novény a svätá omša
celebruje Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
téma: Ježiš, ktorého si panna našla v chráme
Zasvätenie farnosti Malacky, mesta Malacky a celého dekanátu Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie
 
Počas Novény bude v Kaplnke Božieho milosrdenstva prebiehať predaj kresťanskej literatúry.

-ts-

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok