10. 4. 2024
Marcové zastupiteľstvo: ekonomika, sociálne témy, športové dotácie

            Vo štvrtok 21. marca rokovalo mestské zastupiteľstvo. Poslanci okrem iného schválili tri správy z kontrol, tri všeobecne záväzné nariadenia a zmeny rozpočtov mesta, Mestského centra sociálnych služieb, Mestského centra kultúry a AD HOC. Na programe boli aj témy zo sociálnej či športovej oblasti. Poslanci schválili aj zámer zriadenia nocľahárne a dotácie pre športové kluby.

            Primátor Juraj Říha informoval o investičných plánoch mesta. Ako povedal, posunuli sme sa v čerpaní prostriedkov z nového aktuálneho programového obdobia eurofondov Program Slovensko.  Konkrétne spomenul dva už reálne projekty: rekonštrukcia parkoviska na Legionárskej a zavedenie fotovoltiky na mestských budovách. O oboch sme informovali v minulom vydaní Malackého hlasu.

            „Pripravujeme sa na Richtársku záhradu či rekonštrukciu Zámockej ulice a Kláštorného námestia. Plánujeme obnovu Maliny, presnejšie zateplenie a technológiu,“ povedal primátor.

            Okrem eurofondov máme možnosť čerpania aj z Plánu obnovy. „Projekčne sa chystáme na prípravu novej základnej školy a hoci práve tu bola výzva zrušená, sme v povoľovacom procese konaní a pokračujeme ďalej. Začali sme prípravu výstavby nového zariadenia opatrovateľskej služby na Štúrovej ulici.  Útvar strategického rozvoja aktuálne pripravuje obnovu vnútroblokov na Záhoráckej v úseku od ulice Ferdiša Kostku po Cestu mládeže, ktorá bude zahrnovať chodníky, parkoviská, verejné osvetlenie a detské ihriská. Ďalším projektom je obnova vnútrobloku na Veľkomoravskej,“ dodal J. Říha.

            Ak bude mesto úspešné v získavaní externých finančných zdrojov, o to viac mestských peňazí môže venovať na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Nocľaháreň

            Mestskému centrum sociálnych služieb pribudla k doterajším 10 poskytovaným službám ďalšia, a to nocľaháreň na Včelnici. „Zriadenie nocľahárne je pre mesto nielen povinnosťou vyplývajúcou zo zákona, ale aj nevyhnutnosť. Podľa posledných zistení sa v meste pohybuje cca 30 ľudí bez domova, pričom 2/3 z nich sú Malačania. Počas dňa ich možno stretnúť na frekventovaných miestach, avšak v noci sa zdržiavajú a prespávajú v odľahlejších častiach mesta. Počas zime je život a zdravie ľudí bez domova ohrozený, je vyššia pravdepodobnosť zamrznutia, resp. tvorby omrzlín,“ uvádza dôvodová správa k návrhu na zriadenie nocľahárne.    

            Ľudia bez domova tam budú mať možnosť prespať, dostať základné občerstvenie,  vykonať osobnú hygienu, vyprať bielizeň a v prípade záujmu dostanú aj základné sociálne poradenstvo. Existujúca stavba na Včelnici má kapacitu 15 miest, čo pre potreby mesta nateraz postačuje.

Azylové centrum Betánia

            Nezisková organizácia Križovatky, ktorá dlhodobo užíva mestskú budovu na sídlisku Juh, požiadala vlani v decembri o predĺženie nájmu. Keďže spolupráca organizácie s mestom bola vždy bezproblémová a organizácia reagovala aj na urgentné potreby mesta, ak bolo nevyhnutné zabezpečiť bývanie pre osoby v núdzi, nájomný vzťah pokračuje. Objekt bývalej materskej školy zostáva v nájme organizácie Križovatky na dobu neurčitú s výpovednou dobou 12 mesiacov a nájomným 1 € ročne). V azylovom centre platia pre ubytovaných pomerne prísne pravidlá a nulová tolerancia alkoholu. Vedenie organizácie Križovatky chce v tomto roku zrekonštruovať oplotenie areálu a výhľadovo plánujú opraviť fasádu.

Dotácie pre športové kluby

            Žiadosti športových klubov o poskytnutie dotácie na rok 2024 posudzovala komisia pre šport a mládež, ktorá zároveň navrhla výšku dotácií pre jednotlivé športové kluby. Sumu presahujúcu 3 319 € musí schváliť mestské zastupiteľstvo. Poslanci odsúhlasili tieto dotácie:

  • TJ STROJÁR                21 931 €
  • Alpha Boxing Club       4 190 €
  • AC Malacky                 6 628 €
  • FC Žolík                      6 034 €
  • Mestský stolnotenisový klub 7 591 €

Schválené dotácie pre ďalšie športové kluby neprekročili jednotlivú výšku 3 319 €.

-lp-/-otano-

Ďalšie
Cestovný ruch
22. 5. 2024
TIK je na novom mieste

Turisticko – informačná kancelária mesta už sídli na novej adrese: v pavilóne na Námestí u…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 5. 2024
Futbalisti zobrali bod lídrovi

A-tím Žolíka získal zvýjazdu do Zvolena sympatický bod, keď proti priebežnému lídrovi tabuľky…

Zobraziť celý článok