28. 4. 2015
Mamičky sa stretli s primátorom

Podvečer 22. apríla sa rozhodli mamičky navštevujúce materské centrum Vánok s primátorom mesta Jurajom ňíhom venovať spoločnej besede k témam, ktoré sa týkajú rodín s deťmi v našom meste. „Chcel som spoznať aktuálne názory mamičiek na pripravované zámery mesta,“ prezradil nám primátor. Beseda, ktorá sa uskutočnila priamo v materskom centre Vánok, načrela do viacerých tém. Účastníci diskutovali o rekonštrukciách detských ihrísk, bytových otázkach či dostatočnom počte miest v triedach materskej školy.

Primátor prezentoval zámer vytvoriť pekné centrálne ihrisko v Domkoch a v lokalite za Billou. Prítomné mamičky by však radšej videli zrekonštruované detské ihrisko v Zámockom parku, ktoré považujú za bezpečnejšie. Zaujímali sa aj o tému bývania, najmä o to, ako sa prideľujú nájomné byty. Juraj Říha im vysvetlil, že je jeho zámerom túto činnosť sprehľadniť. „Nebránim sa ani tomu, že by sme nájomné byty žrebovali. Pri mojom nástupe do funkcie som požiadal, aby boli pri prideľovaní bytov uprednostňované rodiny s deťmi,“ vysvetlil primátor. Ďalej rozprával o príprave výstavby bytovky pri Maline s minimálne 33 bytmi. Hovoril aj o zámere  nadstavby mestského centra sociálnych služieb na Ulici 1. mája, kam by následne mohli byť presťahovaní klienti z priestorov MsCSS na Mierovom námestí, čím by sa uvoľnilo ďalších  zhruba 16 bytov pre rodiny, ktoré to potrebujú.

Diskutujúce sa vo veľkej miere zaujímali aj o otázku prijímania detí do materskej školy. Primátor im dal prísľub, že urobí všetko preto, aby sa počet miest pre deti v MŠ stabilizoval tak, aby sa opätovne prijímali aj 2,5-ročné deti. Navyše tiež chce, aby bolo prijímanie detí transparentné a aby sa uprednostňovali deti z Malaciek.

Primátor by chcel v dohľadnej dobe riešiť aj opravy chodníkov v meste, preto mamičky požiadal o pomoc. „Dostali odo mňa ponuku, aby zmapovali chodníky a priechody, ktoré vytvárajú bariéry pri kočíkovaní, a poslali mi ucelený zoznam pripomienok. Myslím si, že kočíkujúci rodičia najlepšie poznajú ich stav a môžu nám byť pri ich riešení veľmi nápomocní,” povedal primátor.

Na záver ponúkol materskému centru Vánok uzavretie strategickej partnerskej dohody s mestom Malacky. Mesto by na jej základe podporilo viacero aktivít a prednášok pre mamičky s deťmi a tiež bežnú činnosť materského centra. O tejto téme budú rokovať v júni.

Text: N. Slobodová, foto: MC Vánok

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok