19. 10. 2022
Máme nové Komunitné centrum a zrekonštruované Vstúpte

Do užívania boli odovzdané dva veľké a dôležité sociálne projekty mesta – nové Komunitné centrum a zrekonštruované Vstúpte. Okrem sociálneho rozmeru majú veľa spoločného: začali sa pripravovať v približne rovnakom čase, naraz sa podávali žiadosti o dotácie, naraz sa začali stavať a naraz sa odovzdali. „Bez podpory poslankýň a poslancov mestského zastupiteľstva či kolegov na mestskom úrade by sa to nepodarilo. Do oboch projektov sme išli s dobrou energiou a chuťou,“ zdôraznil primátor mesta Juraj Říha. 

     Komunitné centrum a Vstúpte sú od seba vzdialené iba pár stoviek metrov. Malačania vidia už hotové nové či zrekonštruované budovy, avšak za nimi sa skrýva množstvo hodín práce od prvotnej myšlienky až po realizáciu. 

Komunitné centrum

Komunitné centrum v areáli Centra voľného času poskytne priestory na aktivity pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím, pre deti z detského domova a pre deti a mládež zo sociálne vylúčených skupín. Mesto naň dostalo nenávratný finančný príspevok 370 288 €. „Radi sa pochválime našou spoločnou prácou. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a spolupracovali,“ povedala riaditeľka CVČ Alžbeta Šurinová. Dopĺňa ju mestská poslankyňa Katarína Trenčanská: „Dať deťom zo sociálne slabšieho prostredia či zdravotne znevýhodneným šancu začleniť sa do voľnočasových aktivít bolo veľkým želaním pani riaditeľky aj nás poslancov. Komunitné centrum bude úžasným prínosom pre spoločenské vyžitie detí a mládeže. Nádherné novovybudované priestory sú odkazom mesta pre našu spoločnosť, že nám na každom človeku záleží.“

     Hlavnú časť prízemia tvorí multifunkčná sála, do ktorej ešte pribudne malé pódium. Priestor je určený na pohybové aktivity (športovanie, nácvik divadla). Sála bude slúžiť na spoločné stretnutia detí aj celých rodín a najmä nadväzovanie kontaktov so skupinou zdravých detí. V novostavbe sú pripravené aj priestory pre individuálne poskytovanie rôznych druhov terapií. Týmto sa práce v lokalite nekončia: ešte zostáva zrekonštruovať prístupovú cestu a rozšíriť parkovisko pri Cvečku. 

Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.  

Vstúpte

Rehabilitačné stredisko Vstúpte už 15 rokov pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám. Na rekonštrukciu a prístavbu získala organizácia dotáciu 432 958 €. K tejto sume prispelo ďalšou čiastkou aj mesto, ktoré navyše pomohlo po projekčnej aj stavebnej stránke.

     Zo starého Vstúpte je teda nové. Najväčšiu radosť majú samozrejme zamestnanci a klienti. Za všetkých hovorí riaditeľka Vstúpte Katarína Martincová: „Takéto zariadenie sa v sociálnych službách často nevidí. Veľmi sa tešíme, keď sa sem opäť nasťahujeme a veríme, že to stihneme 1. novembra. Sľubujem, že budeme robiť mestu dobré meno.“ Pôvodnú budovu po rekonštrukcii a prístavbe okoloidúci nespoznávajú. „Skvalitňovanie sociálnych služieb je našou prioritou. Realizovaním projektu sa posunulo poskytovanie sociálnej rehabilitácie na úroveň 21. storočia. Organizácia tak získala úžasný priestor pre skupinové, no najmä individuálne terapie,“ teší sa z vydareného projektu poslankyňa Lucia Vidanová, ktorá je zároveň aj zamestnankyňou Vstúpte. 

Projekt Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.  

Projekty v sociálnej oblasti pokračujú: pripravuje sa výstavba nájomných bytov, mesto má ambíciu vybudovať centrum pre deti s poruchami autistického spektra, nové zariadenie pre seniorov či nové detské ihriská. 

 Text: Ľ. Pilzová, foto: -jh-/-otano-

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok