6. 10. 2009
Malacky súčasťou pilotného projektu elektronizácie služieb samospráv

Primátor Malaciek Jozef Ondrejka svojím podpisom potvrdil pristúpenie Mesta Malacky k pilotnému projektu elektronizácie služieb samospráv, ktorý sa bude realizovať v šiestich samosprávach, vybraných na základe odporúčania ZMOS.

Na príprave celorepublikového pilotného projektu, ktorý sa má uskutočňovať počas nasledujúceho roka 2010, spolupracujú Ministerstvo financií SR, Úrad vlády SR a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Samospráva mesta Malacky sa doňho zapojí v záujme zlepšenia služieb občanom a zefektívnenia komunikácie medzi nimi a úradom v prospech elektronickej formy.

Prínos projektu bude v tom, že občania dostanú príležitosť elektronicky komunikovať so samosprávou dôveryhodným a zabezpečeným spôsobom. Ak prejavia o takúto formu komunikácie záujem, budú musieť prísť, preukázať sa platným preukazom totožnosti a až potom dostanú vstupný kód pre zabezpečenú elektronickú komunikáciu s úradom. Zatiaľ sa uvažuje najmä o všeobecných podaniach a zo strany úradu o takom type elektronicky podávaných informácií, ktoré nemusia byť opatrené zaručeným elektronickým podpisom.

Podľa realizátorov projektu zatiaľ nie je jasné, či elektronická komunikácia, resp. členenie komunikácie na písomnú a elektronickú, prinesie úradníkom uľahčenie práce, alebo jej nárast. Elektronická komunikácia by však mala priniesť jednoznačné úspory spotreby papiera, tlačiarenských tonerov a financií za poštové poplatky. 

Tatiana Búbelová          

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok