4. 6. 2009
Malacky sú na voľby pripravené

V súvislosti s blížiacimi sa voľbami poslancov do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú v sobotu 6. júna, sa vynárajú otázky o pripravenosti mesta. „Prípravy na voľby sú štandardné. Podľa volebných okrskov sú vytvorené volebné miestnosti, ktoré technicky vybavujeme v zmysle platnej legislatívy, aby splnili náležitosti volieb a tajného hlasovania,“ vyjadril sa prednosta mestského úradu Dušan Vavrinec.

„V Malackách je vytvorených 12 volebných okrskov, ktorých členovia a zapisovateľky sú delegovaní politickými stranami,“ pokračuje. Na to, aby volebná miestnosť mohla byť sprístupnená, musí byť vo volebnej komisii minimálne 5 členov. Len vtedy je komisia uznášaniaschopná. „V opačnom prípade pozve predseda komisie náhradníka, ktorý je delegovaný buď politickou stranou, alebo primátorom. Tieto prípady riešime operatívne priamo v deň volieb,“ vysvetlil D. Vavrinec.

V porovnaní s nedávnymi prezidentskými voľbami majú „eurovoľby“ isté špecifiká. „Počet hlasovacích lístkov v každom okrsku je po odstúpení Rómskej iniciatívy 16. Je to preto, lebo volič odovzdáva svoj hlas poslancovi na samostatnom hlasovacom lístku. Týchto lístkov je približne 16 000,“ vysvetlil prednosta MsÚ. V Malackách žije 15 178 oprávnených voličov, pričom 12 občanov vo voľbe europoslanca bránia zákonné prekážky a 9 sú pozbavení práva voliť. Traja voliči sú z iných členských štátov Európskej únie a voličských preukazov bolo vydaných 62.

Text: Simona Šípová

Foto: Stanislav Osuský

Ďalšie
Šport
9. 6. 2023
Pre hádzanú obetuje všetko: Laura Walterová patrí k najlepším

Keď sa narodíte do hádzanárskej rodiny a prejavíte záujem o šport, nie je veľká šanca, že sa vašou…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Spoločnosť
9. 6. 2023
Mestské zastupiteľstvo: urgent, migranti, klimatická stratégia, komisie

Poslanci MsZ 30. mája prerokovali okrem tém spomenutých v nadpise tohto článku aj návrh na…

Zobraziť celý článok