30. 1. 2015
Malacky sú na referendum pripravené

V sobotu 7. februára nás čaká v poradí už ôsme referendum v histórii samostatného Slovenska. Prezident SR Andrej Kiska ho vyhlásil na základe petície občanov, ktorej iniciátorom je Aliancia za rodinu.

Hlasovacie lístky budú obsahovať tri referendové otázky, na ktoré môžeme odpovedať dvoma možnosťami. Svoje ÁNO alebo NIE vyznačíme krížikom do štvorčeka pred otázkou. Referendum ako nástroj priamej demokracie tentokrát zisťuje odpovede na nasledujúce otázky:

 

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?


 

V Malackách budú referendové miestnosti v jednotlivých okrskoch totožné s tými, v ktorých voliči volili počas novembrových komunálnych volieb. V každej z nich bude referendová komisia zložená z piatich členov. Členmi referendových komisií sú zástupcovia parlamentných politických strán, Aliancie za rodinu a členovia vymenovaní primátorom mesta. Všetci oficiálne 14. 1. oficiálne zložili sľub a boli poučení o závažných skutočnostiach súvisiacich s výkonom ich úloh člena referendovej komisie. O týždeň neskôr 21. 1. sa zúčastnili predsedovia a podpredsedovia okrskových komisií pre referendum špeciálneho zaškolenia, ktoré pripravil Okresný úrad v Malackách. V utorok 27. 1. pracovníci mesta dopravili na MsÚ referendový materiál – hlasovacie lístky, zápisnice, prenosné aj pevné urny označené nápisom Referendum 2015.

 

Potrebujete hlasovací preukaz?
Referendové miestnosti budú počas konania referenda 7. februára otvorené od 7.00 do 22.00 h. Každý, kto sa chce na referende zúčastniť a vie, že v čase jeho konania nebude v mieste svojho bydliska alebo referendového okrsku, môže na MsÚ v Malackách požiadať o hlasovací preukaz. Môže to urobiť osobne na 2. poschodí (č. 307, A. Baťková) alebo telefonicky: 034/79 66 111 počas klientskych hodín na MsÚ, alebo písomnou (poštou), prípadne e-mailom. Hlasovacie preukazy sa vydávajú najneskôr 48 hodín pre začatím konania referenda, preto ak oň chcete požiadať poštou, treba to urobiť v predstihu. 

 

T. Búbelová

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok