8. 12. 2010
Malacky šetria energiou

V stredu 8. 12. sa na pôde mestského úradu stretli zástupcovia Energetického centra Bratislava (ECB) Bronislava Herdová a Marcel Lauko s pracovníkmi oddelenia projektového riadenia. Dôvodom stretnutia bolo prerokovanie čiastkových výsledkov projektu Mínus 3 %, ktorého cieľom je pri aktívnej účasti miest dosiahnutie úspor energie o 3 % ročne.

Zástupcovia ECB oboznámili mesto s výsledkami energetického auditu, zameraného na rekonštrukciu verejného osvetlenia a mestských budov. Podľa týchto výstupov by pri priaznivej finančnej situácii Malaciek malo prísť k energeticky efektívnej rekonštrukcii jednotlivých budov a verejného osvetlenia.

Na základe auditu navrhuje odborný garant, ktorým je ECB, určité opatrenia, ktorých realizácia bude závisieť od prijatých priorít mesta. Na stretnutí sa preberala tiež možnosť online monitoringu spotreby energie v mestských budovách. Prínosom monitoringu by mala byť možnosť porovnávania spotreby energií, ktorá sa tak mestu naskytne.

Projektoví partneri stavili tiež na osvetu. Tou sú napríklad nálepky na dverách pracovní mestského úradu, ktoré úsporu energie pripomínajú. V januári sa viac o šetrení dozvedia aj deti prostredníctvom divadelného predstavenia, pripraveného pre škôlkarov a žiakov 1. stupňa základných škôl.

/sisa/

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok