3. 3. 2011
Malacký primátor J. Ondrejka predsedom ZOZO

V stredu 2. marca sa v Senici konal snem Združenia miest a obcí záhorskej oblasti (ZOZO). Na rokovaní sa zúčastnili okrem primátorov a starostov 74 miest a obcí Záhoria aj hostia. Medzi nimi bratislavský župan Pavol Frešo, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, poslanec NR SR Dušan Čaplovič a výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.

Situácia po komunálnych voľbách si prirodzene vyžiadala okrem iných bodov programu najmä konštituovanie nových orgánov ZOZO. Ako predseda dostal dôveru primátor Malaciek Jozef Ondrejka. Na tento post sa vracia po štvorročnej prestávke, keďže v rámci rotujúceho predsedníctva sa tu striedajú starostovia Malaciek, Skalice a Senice. Zároveň je jedným z troch členov ZOZO, ktorí sú členmi Rady ZMOS. Funkčné obdobie predsedu trvá vždy dva roky. Záujmy ZOZO spolu Jozefom Ondrejkom na pôde ZMOS presadzujú primátor Senice Ľubomír Parízek a starosta obce Mokrý háj Peter Paluda.

Snem sa zaoberal aktuálnymi problémami samosprávy. Vyjadril nespokojnosť s tým, že vládne strany so starostami nekomunikujú a pri tvorbe zákonov nerešpektujú odborné stanoviská ZMOS. Snem ZOZO zaujal kritické stanovisko k pripravovaným zmenám v železničnej doprave. “Nesúhlasíme s tým, aby boli zrušené zastávky viacerých vlakov v stanici Kúty. Takýto krok by predstavoval ohrozenie regionálnej dopravy,“ povedal nový predseda Jozef Ondrejka.

Výsledkom rokovania snemu ZOZO bolo aj uznesenie, ktorým sa ukladá vedeniu ZOZO rokovať s hlavným akcionárom spoločnosti BVS, ktorým je mesto Bratislava, aby obce a mestá mimo Bratislavy mali väčšie zastúpenie v orgánoch spoločnosti – v dozornej rade a v predsedníctve, a to podľa vlastníckych podielov. 

T. Búbelová

Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok