28. 11. 2019
Malacky plánujú preinvestovať najviac peňazí za posledné 4 roky
Mesto Malacky predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2020. Celkové príjmy a výdavky sa navrhujú vo výške 23 175 267 €. V zmysle zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa predkladá ako vyrovnaný. „Hoci budeme hospodáriť s najvyššou sumou za posledné 4 roky, čo je spôsobené aj naším úspechom v čerpaní dotácií, musíme priznať, že išlo o doteraz najťažšie zostavovaný rozpočet. Samospráva bola postavená pred hotovú vec, pretože musíme vykryť zákonné navýšenia, s ktorými sme nepočítali. Napriek tomu môžeme byť maximálne hrdí a spokojní, ako sa nám podarilo zostaviť rozpočet a rozsah investícií,“ skonštatoval primátor Juraj Říha.

Najväčší objem bežných výdavkov predstavujú zákonné, teda povinné navýšenia (zvýšenie platov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, pre zamestnancov verejnej správy, rekreačné poukazy, zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie zákonného poplatku za spracovanie odpadov).  

Napriek týmto objektívnym problémom je to najsilnejší rozpočet vo svojej kapitálovej časti za posledné štyri roky. Kapitálové výdavky (investície) sa plánujú vo výške 6 089 537 €. Väčšinu z tejto sumy predstavujú realizácie eurofondových projektov:
•    cyklotrasa Družstevná – Radlinského (1,2 milióna €),
•    cyklotrasa Pezinská – priemyselný park (1,1 milióna €),
•    výstavba detských jaslí (615 000 €),
•    modernizácia odborných učební v ZŠ Záhorácka (181 000 €).


Návrh rozpočtu obsahuje aj ďalšie tri investičné projekty, ktoré sú zatiaľ v hodnotení. Ide o rozšírenie materskej školy na Záhoráckej, výstavbu krytých prístreškov pre bicykle a vybudovanie komunitného centra v areáli Centra voľného času. I keď sa zatiaľ čaká na vyhodnotenie žiadosti, do návrhu rozpočtu boli zahrnuté kvôli schváleniu spolufinancovania zo strany mesta.

V rámci ďalších investícií s pomocou externých zdrojov sa bude modernizovať premietacia technika v kine, na ktorú sme dostali dotáciu 40 000 € z Audiovizuálneho fondu (mesto zaplatí 45 000 €). Plánuje sa aj rekonštrukcia chodieb v Základnej škole na Záhoráckej ulici. Z predpokladanej výšky nákladov 50 000 € poskytne spoločnosť Pozagas, a. s., na základe dohody s mestom sumu 33 000 €.

Najvýraznejšie investície z mestských peňazí pôjdu do Základnej školy Dr. J. Dérera, do verejného osvetlenia, do kúpy pozemku na budúcu športovú arénu a do rekonštrukcie komunikácií. V dôsledku výpadkov príjmov (už spomínané zákonné navýšenia) sa však museli investičné plány výrazne zredukovať. „Mrzí ma, že sa nepodarilo zapojiť viac financií na výraznejšiu opravu ciest. V pláne sme mali aj Námestie SNP, Ľuda Zúbka, Sasinkovu, Jesenského, druhú časť Hlbokej či zvyšok Kozej,“ priznáva primátor.

Vybrané investície mesta z vlastných zdrojov:
•    dokončenie výstavby novej telocvične v ZŠ Dr. J. Dérera 550 000 €,  
•    rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Dr. J. Dérera 160 000 €,
•    pokračovanie výstavby verejného osvetlenia v doteraz neosvetlených miestach 180 000 € (napr. Záhorácka pred základnou školou, kde bude osvetlenie súčasťou budúcej cyklotrasy Družstevná – Radlinského, odstránenie betónových stožiarov na Radlinského),
•    dofinancovanie kúpy pozemku pre športovú arénu  500 000 €,
•    rekonštrukcia miestnych komunikácií 350 000 € (Ulica Jozefa Kubinu, chodník pozdĺž Ulice M. R. Štefánika v úseku od Veľkomoravskej po Boreckého, Radlinského v súvislosti s výstavbou cyklotrasy).

 
O návrhu rozpočtu mesta Malacky na rok 2020 bude mestské zastupiteľstvo rokovať vo štvrtok 12. decembra.

Ľ. Pilzová
Ďalšie
Šport
18. 4. 2024
Stolnotenisová mládež boduje

Stolnotenisová mládež sa za ostatné týždne zúčastnila dvoch turnajov. Spomedzi reprezentantiek a…

Zobraziť celý článok
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok