15. 1. 2010
Malacky na ITF Slovakiatour

Mesto Malacky sa pripravuje na veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2010, ktorý sa uskutoční v bratislavskej Inchebe 21. – 24. 1. V spoločnom stánku sa budú prezentovať dve expozície – jedna propaguje mesto Malacky a okolité záhorácke obce a druhá cezhraničný projekt Paltour, podporený z fondov Európskej únie. Malacký stánok (č. 208) je umiestnený v rámci spoločnej expozície Združenia miest a obcí záhorskej oblasti v hale B2. 

Na celkovej ploche 80 m2 sa tak Malacky predstavia ako centrum regiónu Dolného Záhoria, ako mesto s vzácnymi pamiatkami z čias 300-ročného pôsobenia významného rodu Pálfiovcov. Súčasnosť mesta reprezentuje najmä jeho rozvoj priemyslu prostredníctvom priemyselného parku Eurovalley, ale aj čoraz viac príležitostí na kultúrne a športové vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta. Predpokladá sa napríklad nárast športovej a turistiky v súvislosti s otvorením najväčšieho 27-jamkového golfového ihriska na Slovensku s názvom White Eurovaley Golf Park v lete 2009.

V kultúre dominuje malacké ochotnícke Divadlo na hambálku a osvedčené pravidelné happeningové podujatia či festivaly, na ktoré bude malacká expozícia návštevníkov pozývať.  Spoluvystavovateľom bude partnerské mesto Veselí nad Moravou. Novinkou z Malaciek je ochutnávka domácich záhoráckych koláčov „z kuchyne mauackých starenek“, ktoré napečú členky mestského klubu dôchodcov. Osviežením bude aj priame predvádzanie umenia malackých výtvarníčok Rozálie Habovej a Evy Režnej (vo štvrtok), zručnosti malackých čipkárok (piatok, sobota) a špeciálnych techník výroby veľkonočných kraslíc (v sobotu), ktoré budú demonštrovať členky Mestského klubu dôchodcov pod vedením Daniely Malinovej.


Projekt Paltour prezentuje vytvorenie historického okruhu po pamiatkach mesta a internetového portálu podporujúceho rozvoj tzv. pálfiovskej turistiky na Dolnom Záhorí a v Dolnom Rakúsku. Jedným z cieľov projektu je čiastočná rekonštrukcia časti malackého kaštieľa, v rámci ktorej tam vznikne regionálne centrum destinačného manažmentu, reprezentatívne priestory, galéria a pálfiovská izba s pôvodným nábytkovým zariadením. V expozícii projektu sa predstavia aj domáci a zahraniční partneri, ktorými sú okrem rakúskeho Marcheggu spoločnosť Marchfeldschlösser Revitalisierungs- und Betriebs Ges. m. b. H., ktorá spravuje zámky Schloss Hof a Niederweiden, a Mestská časť Devínska Novú Ves prostredníctvom svojej Turisticko-informačnej kancelárie a Bratislavský samosprávny kraj, ktorý v projekte vystupuje ako partner pre publicitu, propagáciu aktivít a pre sieťovanie miest a obcí.
    
Text: Tatiana Búbelová

Foto: archív

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok