IKEA a Malacky spojili sily, aby vytvorili mesto priateľské k opeľovačom

O projekte

Mesto Malacky a spoločnosti IKEA Industry a IKEA Components, ktoré v ňom pôsobia, spojili svoje sily a spolu s ďalšími partnermi a podporovateľmi rozbehli projekt Malacky – mesto priateľské k opeľovačom.

Základnou myšlienkou projektu je vytvorenie biokoridorov – lúčnych porastov, ktoré zabezpečia dostatok potravy pre opeľovače v mestskom prostredí.

Naším spoločným cieľom je obnova, podpora a zachovanie biodiverzity a ekosystémov v našom meste, zlepšenie mikroklímy, zníženie následkov sucha na zeleň a zvyšovanie informovanosti o rizikách spojených so stratou rozmanitosti druhov medzi verejnosťou.

Po starostlivej analýze zabezpečí mesto na vybraných plochách režim citlivej starostlivosti (kosenie, úprava pôdy), ďalšie plochy budú prirodzeným spôsobom doosievané, alebo bude na nich odstránený vegetačný kryt a zabezpečený nový výsev. Súčasťou projektu budú aj hmyzie hotely, informačné tabule umiestnené v bezprostrednej blízkosti plôch a vzdelávacie prednášky na základných školách od Eko poradne Živica na tému opeľovače.

Našou víziou je vďaka dlhodobému a programovému prístupu pridávať k naplánovaným 5 hektárom ďalšie plochy.

Prečo chránime opeľovače

Vedeli ste, že 75% úrody plodín závisí od opeľovačov? Na Slovensku je však 25% úbytok opeľovačov! U nás existuje viac ako 600 druhov včiel a 400 druhov pestríc – významných opeľovačov, ktorých larvy sa živia napríklad voškami. Na celom svete žije dokonca 6 tisíc druhov pestríc a až 20 tisíc druhov včiel, z nich 10% je ohrozených vyhynutím, v prípade pestríc je to až 37%.

Väčšina ľudí si pri slove opeľovače predstaví pravdepodobne včelu medonosnú. Ako uvádza Marek Semelbauer z Ústavu zoológie SAV, v. v. i., viaceré vedecké štúdie ukázali, že včela medonosná nie je efektívny opeľovač. Jej prínos pre človeka vo forme najrozličnejších včelích produktov je neodškriepiteľný. Existuje však obrovské množstvo efektívnejších opeľovačov vrátane včiel samotárok, motýľov, čmeliakov či dokonca múch a ďalšieho hmyzu. 

Zaujímavým zistením je podľa Mareka aj fakt, že rôzne druhy kvetov priťahujú rôzne druhy opeľovačov. Tvar, veľkosť, vôňa, farba či čas kvitnutia majú priamy vplyv na to, aké druhy opeľovačov daný kvet najlepšie opelia. Existujú dokonca druhy kvetov, ktoré dokáže ovplyvniť len jeden konkrétny druh opeľovača. 

Výskumy tiež potvrdili, že voľne žijúce opeľovače zvyšujú úrodu ovocia a zeleniny a pozitívne ovplyvňujú aj ich kvalitu a sú základom globálnej potravinovej bezpečnosti. Vytvorením bohato kvitnúcich plôch a ich citlivým kosením doprajeme opeľovačom výdatnú potravu počas celej vegetačnej sezóny, a opeľovače nám i našim deťom zasa doprajú zdravé plodiny.

Zaujímavé fakty

Alergény:

Náš výber osiva je určený práve pre opeľovače. Viac ako polovicu tvoria ďateliny a byliny, ktoré sú oveľa slabším alergénom v porovnaní s aktuálnym stavom a na svojom povrchu viažu peľ i prach. Peľ rastlín, ktoré sú opeľované hmyzom, má väčšie, často lepkavé zrnká, ktoré sa do dýchacích ciest nedostávajú v takom rozsahu ako peľ rastlín opeľovaných vetrom. 

Bodnutia:

Včely sú len jednou zo štyroch hlavných skupín opeľovačov a v čase, keď sú na pastve, nie sú agresívne. Súčasťou nášho projektu je síce aj niekoľko hmyzích hotelov, ale tie poskytnú domov samotárskym druhom včiel v malom, nie nebezpečnom množstve.

Kliešte:

Kliešte obľubujú vlhko a teplo. Ich sezóna u nás, na suchom nížinnom západe, sa končí spravidla v máji. Navyše, početnosť lariev a nýmf kliešťov hľadajúcich hostiteľa je na pastvinách takmer v nulová v porovnaní s kríkmi alebo lesmi.

Ako môžem pomôcť ja

Zmeňte svoj trávnik na lúku plnú rozkvitnutých kvetov, ktorá bude potravou pre opeľovače. Často kosený trávnik je pre ne podobným prostredím ako pre ľudí vyprahnutá púšť. Môžete nechať vždy nejakú časť svojho trávnika nepokosenú, alebo celý trávnik kosiť menej často, napríklad 3-krát ročne. Vytvoríte tak pre opeľovače hostinu.

Akúkoľvek lúčnu zmes semienok domácich druhov kvetov môžete do trávnika dosiať už túto jeseň, ideálne po kosení a prevzdušnení. Zasiať ich môžete aj do holej zeme a prikryť tenkou vrstvou zeminy.

Budeme radi, ak nám následne zašlete adresu vašej lúky, a my ju zaradíme medzi ostatné plochy do mapy. Ešte viac sa potešíme fotografiám po zakvitnutí. Fotky i adresu zasielajte na ingrid.kopcova@inter.ikea.com. Každý, kto sa zaregistruje (zašle adresu svojej lúky) do 30. decembra 2023, dostane na budúci rok balíček semienok.

Mapa plôch

Partneri

Malacky - logo