27. 7. 2010
Malacky budú musieť nájsť (zatiaľ) pol milióna v tomto roku
Výpadok financií z výnosov dane z príjmu fyzických osôb bude podľa prognózy MF SR pre obce nižší o 12,4 %. Pre Malacky je to predpokladaný pokles príjmov o 449.898 € zo štátnej pokladnice . „Takáto informácia uprostred plynúceho rozpočtového roka znamená prijímať úsporné opatrenia rozložené len do druhého polroka. Dá sa teda povedať, že opatrenia budú dvakrát prísnejšie,“ objasňuje primátor Jozef Ondrejka problém s ťažkou finančnou situáciou mesta. Obdobne to bolo aj vlani. Oveľa väčšie starosti však spôsobuje skutočný výnos, teda nie ten prognózovaný : „Za prvých 6 mesiacov v tomto roku je v porovnaní s prvým polrokom 2009 o 35% nižší. Tomu zodpovedá výpadok takmer 777 tis. € – a to je veľa,“ upresňuje informácie J.Ondrejka. Ale aby tých katastrofických čísiel nebolo málo, optimistické to rozhodne nie je ani z dlhodobého hľadiska. Mestá totiž pracujú na princípe trojročného plánovania rozpočtov tak ako štát, keďže sú na jeho financie priamo naviazané. Teraz je to obdobie 2009-2011. A ako vyplýva z týchto trojročných prognóz „celkový pokles financií plynúcich pre naše mesto z daní bude o 27,4 % nižší , čo v praxi znamená 4,2 mil. eur menej do mestskej pokladne,“ hovorí primátor.  A zdôvodnenie zo strany štátu? Jednoduché – nevybralo sa a asi sa nevyberie. Štát neustále upresňuje čísla oproti prognózam – nižší výber DPH, nižší výber na dani z palív a tabaku, nižší výnos z dane z príjmu fyzických osôb. Viac sa vybralo len na dani z liehu, ale zrejme preto, že sa v marci zdvihla jej hodnota a každý, kto mohol, nakúpil „do foroty“. Informácie o poklesoch prichádzajú postupne: „Pri každej aktualizácii týchto prognóz je potrebné nanovo prijímať opatrenia vedúce k úsporám a teda aj k zastavovaniu rôznych zámerov, či už investičného alebo neinvestičného charakteru. V súvislosti so znižovaním výnosu DPFO mesto Malacky v posledných dvoch rokoch prijalo niekoľko zmien rozpočtu a prijalo množstvo racionalizačných opatrení. Znížili sa mzdové prostriedky mestského úradu, šetria sa prevádzkové prostriedky, prehodnocujú sa dodávateľské zmluvy. Ale to nie sú rozhodujúce úspory. Pristúpili sme k obmedzeniu investícií a minimalizáciu nákladov na údržbu verejných priestranstiev. Pozastavili sme odstraňovanie modernizačných dlhov v školstve. Odďaľujeme realizáciu projektov z dôvodu oddialenia ich spolufinancovania. Som presvedčený, že po prijatí množstva ďalších opatrení, využití všetkých rezerv, odklade splátky istín úveru, predaji majetku nepotrebného na výkon funkcií samosprávy a prípadnej mimoriadnej pomoci štátu naše mesto tento rok ustojí”, dodáva na záver primátor mesta.   
/iša/


Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok