3. 11. 2017
Malacky bude krášliť nová zeleň
Prišla jeseň, najvhodnejšie obdobie na výsadbu stromov. V Malackách bude celkovo vysadených 69 kusov drevín a založený ružový záhon. 
 
Augustová víchrica v Zámockom parku vyvrátila a polámala niektoré staré dreviny. Pri kaštieli preto bude vysadených 36 stromov, pričom pôjde o druhy dub cerový, dub letný, lipa veľkolistá, brestovec západný, pagaštan pleťový a lieska turecká. 

„V týchto dňoch začíname s výsadbou vzrastlých drevín aj na ďalších verejných priestranstvách mesta. Na Malom námestí pribudnú lipa malolistá, smrek pichľavý, jaseňovec metlinatý a čerešňa pílkatá, spolu v počte 16 kusov,“ informovala Jana Chválová z Útvaru výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Malackách.    

Na Ulici 1. mája sa vysadí 7 platanov, ulicu Na brehu obohatia 4 kusy stromov v druhoch javor horský a pagaštan pleťový. Ďalšie dreviny pribudnú na Štúrovej ul. 159 a pri križovatke Ulice 1. mája s Pribinovou sa do otvorov v chodníku zasadia dve magnólie hviezdokveté. 

-red-, foto: S. Osuský
Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok