17. 9. 2014
Malackí seniori majú záujem vzdelávať sa

Skutočnosť, že malackí dôchodcovia sú veľmi aktívni, dokresľuje aj ich čulý záujem o štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré pre nich v spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Malackách a s vedením mesta pripravila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. „Do určeného termínu sa prihlásilo 45 uchádzačov o štúdium, ktorí splnili podmienku ukončeného stredoškolského vzdelania ,“ uviedla A. Kmecová, vedúca klientskeho centra MsÚ v Malackách.

Slávnostné otvorenie školského roka, imatrikulácia a odovzdávanie vysokoškolských indexov čaká nových študentov 28. októbra v priestoroch materskej vysokej školy v Bratislave na Nám. 1. mája. O rozšírenie kvalifikácie v oblasti sociálnej práce prejavili záujem okrem ľudí s ukončeným stredoškolským vzdelaním aj takí, ktorí titul pred menom majú, ale chcú využiť príležitosť rozšíriť si rozhľad a vedomosti, ako aj možnosť byť ešte užitočný a aktívny.

„Štúdium sa týka okrem zaujímavej teórie v rámci odboru aj praxe zacielenej na zdravotnícku starostlivosť, kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím, psychológie a životnej múdrosti, sociálneho zabezpečenia a právnych aspektov v živote seniorov, ale aj z oblasti informatiky,“ vysvetlila A. Kmecová. Po troch rokoch úspešného štúdia absolventi na slávnostnej promócii dostanú osvedčenie o jeho ukončení.

Mesto Malacky vyčlenilo v záujme zriadenia vysunutého pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave priestory na prednášky, ktoré sa budú konať vo vyhradených termínoch sčasti v zasadacej miestnosti mestského úradu a sčasti v podnikateľskom inkubátore. Práve tam totiž budú mať k dispozícii vhodné počítačové vybavenie na to, aby sa naučili využívať v praxi poznatky zo štúdia informatiky.

T. Búbelová   

K téme sme už uverejnili:

Univerzita tretieho veku mieri do Malaciek

Ďalšie
Rozvoj
Cykloturistika
24. 6. 2024
Rozvoj cyklodopravy je naším spoločným cieľom

Podpora bezpečnej cyklodopravy bola hlavným cieľom cyklojazdy Malackami, ktorá sa konala vsobotu 8…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok