17. 9. 2014
Malackí seniori majú záujem vzdelávať sa

Skutočnosť, že malackí dôchodcovia sú veľmi aktívni, dokresľuje aj ich čulý záujem o štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré pre nich v spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Malackách a s vedením mesta pripravila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. „Do určeného termínu sa prihlásilo 45 uchádzačov o štúdium, ktorí splnili podmienku ukončeného stredoškolského vzdelania ,“ uviedla A. Kmecová, vedúca klientskeho centra MsÚ v Malackách.

Slávnostné otvorenie školského roka, imatrikulácia a odovzdávanie vysokoškolských indexov čaká nových študentov 28. októbra v priestoroch materskej vysokej školy v Bratislave na Nám. 1. mája. O rozšírenie kvalifikácie v oblasti sociálnej práce prejavili záujem okrem ľudí s ukončeným stredoškolským vzdelaním aj takí, ktorí titul pred menom majú, ale chcú využiť príležitosť rozšíriť si rozhľad a vedomosti, ako aj možnosť byť ešte užitočný a aktívny.

„Štúdium sa týka okrem zaujímavej teórie v rámci odboru aj praxe zacielenej na zdravotnícku starostlivosť, kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím, psychológie a životnej múdrosti, sociálneho zabezpečenia a právnych aspektov v živote seniorov, ale aj z oblasti informatiky,“ vysvetlila A. Kmecová. Po troch rokoch úspešného štúdia absolventi na slávnostnej promócii dostanú osvedčenie o jeho ukončení.

Mesto Malacky vyčlenilo v záujme zriadenia vysunutého pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave priestory na prednášky, ktoré sa budú konať vo vyhradených termínoch sčasti v zasadacej miestnosti mestského úradu a sčasti v podnikateľskom inkubátore. Práve tam totiž budú mať k dispozícii vhodné počítačové vybavenie na to, aby sa naučili využívať v praxi poznatky zo štúdia informatiky.

T. Búbelová   

K téme sme už uverejnili:

Univerzita tretieho veku mieri do Malaciek

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok