2. 10. 2013
Malackí džudisti dominovali

V sobotu 28. 9. zorganizoval JUDO-club TJ Strojár Malacky v ŠH Malina už VIII. ročník Memoriálu Jakuba Habudu a VII. ročník Veľkej ceny mesta Malacky v džude žiakov a žiačok. 

Súťaž príhovorom otvoril predseda klubu Ján Kunštek. Hlavný rozhodca Dušan Zátroch oboznámil pretekárov s technickými záležitosťami súťaže.

Na súťaž sa dostavilo 143 džudistov z 12 slovenských a 10 českých oddielov. Súťažilo sa v 4 vekových kategóriách – supermini, mini, mladší a starší žiaci a žiačky. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom tento rok pribudla kategória supermini (žiaci a žiačky vo veku 5 – 7 rokov).  Pred očami divákov sa odohrávali napínavé zápasy.

V kategóriách supermini a mini žiaci sme videli bojovnosť a obratnosť najmenších džudistov, ale aj pekne predvedené chvaty. V kategóriách mladší a starší žiaci sme mohli vidieť náročnejšie a v mnohých prípadoch veľmi vyrovnané zápasy, ktoré museli byť predĺžené, pretože vo vyhradenom čase 3 minút nebolo rozhodnuté o víťazovi.

Náš oddiel reprezentovali v kategórii supermini Barborka Rovná a Filipko Lovíšek, v kategórii mini Maroško Janovič, Maťko Bartošek, Simon Stašo, v katégórii mladší žiaci Samko Michálek a v kategórii starší žiaci náš skúsený džudista Lukáš Kura. Výkony našich členov sledovali okrem rodičov najmä ich tréneri Gabo Brajer, ktorý im poskytoval cenné rady, a Soňa Kunšteková v úlohe rozhodcu. Všetci predviedli veľmi pekné zápasy.

Výsledky našich džudistov:
Barborka Rovná  1. miesto
Maroško Janovič  2. miesto
Maťko Bartošek  3. miesto
Lukáš Kura  3. miesto

 Všetkým srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže.

Chceme sa poďakovať všetkým priaznivcom tohto športu za ich podporu a pomoc.

 Text, foto: – JK

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok