26. 6. 2019
Malackí divadelníci zožali veľký úspech
Najstarší žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ pod vedením Petra Weincillera sa zúčastnili na vrcholnom podujatí v oblasti umeleckého prednesu a divadla – na celoštátnej súťaži a prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie 65. Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne.

Žiaci sa predstavili s divadlom poézie s názvom Krivoprísažník, ktoré je spracovaním rovnomennej Hviezdoslavovej básne. Porota vysoko ocenila celkové divadelné spracovanie, zrozumiteľné podanie Hviezdoslava, precíznu prácu s detailom, herecké výkony, humor a herecký nadhľad, ktorý účinkujúci na dolnokubínske javisko priniesli.

Spomedzi všetkých súborov (víťazov krajských kôl) sa napokon rozhodla porota udeliť nášmu súboru Hlavnú cenu a Nomináciu na Scénickú Žatvu v Martine, ktorá je vrcholnou divadelnou prehliadkou, kde sa na konci augusta predstavia víťazi všetkých celoštátnych divadelných súťaží (Belopotockého Mikuláš, FEDIM, Zlatá Priadka, Divadlo a deti, Hviezdoslavov Kubín a ďalšie…) a budú tak prezentovať to najlepšie, čo sa počas roka na Slovensku v oblasti neprofesionálneho divadelníctva urodilo.
 
V V. kategórii v prednese poézie súťažila aj žiačka Nikoleta Palkovičová s náročným textom P. O. Hviezdoslava: Nový svet. Odborná porota ocenila dramaturgický výber textu, presvedčila sa o jeho nadčasovosti a ocenila Nikoletu za kvality verbálneho prejavu, zvládnutie náročnosti umeleckej i myšlienkovej predlohy, presné pointovanie i dodržiavanie veršových presahov, správnych dôrazov, aktualizačnú rovinu a rozkrytie na prvé počutie ťažko zrozumiteľnej archaickej reči Hviezdoslava. Rozhodla sa tak Nikolete udeliť 1. miesto. Recitátorka sa rovnako predstaví na Scénickej Žatve. 

Pre divadelníkov našej ZUŠky bol tento rok naozaj mimoriadne plodný a úspešný. Vo vzájomnej konfrontácii s inými špičkovými súbormi a jednotlivcami vynikajúco uspeli na mnohých platformách, o čom svedčia i početné ocenenia. Je to i vďaka systematickej a dlhoročnej práci na budovaní literárno-dramatického odboru, ktorý má v Malackách i na Slovensku dobrú povesť. Prajeme si, aby takýchto úspešných rokov bolo čo najviac!

Text a foto: ZUŠ
Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok