22. 2. 2023
Malacké školstvo v historickom vývoji, spomienkach a súčasnosti

Ako sme informovali koncom minulého roka, séria kníh o histórii nášho mesta pokračuje. Po malackom zdravotníctve prichádza nová kniha Malacké školstvo v historickom vývoji, obrazoch a spomienkach.

Autori Stano Bellan a Martin Macejka približujú dejiny školstva v Malackách: od jeho prvopočiatkov v 16. storočí, cez významných učiteľov, časy vojen či socializmu až po dnešok. Historické fakty a fotografie dopĺňajú zaujímavosti a osobné spomienky pedagógov.

Na 200 stranách sa okrem iného dozviete o rímsko-katolíckej škole na Rádku, o dievčenskej ľudovej škole Na Brehu, o prvých známych učiteľoch, kde stála najstaršia škola v meste, či čo to bol griflík a tabuľka. „Je málo kníh, ktoré sú pre všetkých,“ píše v predslove S. Bella a vysvetľuje: „Téma školstva je ľuďom jednou z najbližších, pretože ak aj sú medzi nami silní jedinci, ktorí nikdy neprišli do kontaktu so zdravotníctvom, do školy sme chodili všetci. Všetci sme zažili školské roky v rôznych spoločenských obdobiach a podmienkach, niesli sme spoločný údel so spolužiakmi, z ktorých mnohí zostali súčasťou nášho života natrvalo alebo aspoň na veľmi dlhú dobu, učili nás učitelia, ktorí do nás vyorali rôzne hlbokú brázdu a niektorí dokonca nasmerovali náš život, pretože práve naše školské obdobie bolo naším objavovaním samých seba, našich záujmov a schopností,“ píše v predslove S. Bellan.

Pri tvorbe knihy dospeli spoluautori k zaujímavému a dôležitému poznatku: školstvo v Malackách je staršie, ako keď sa pred časom oslavovala jeho 400-ročnica. „Až postupne počas práce na knihe som si uvedomil, aké zložité to so školstvom v našom meste vždy bolo. Možno aj inde, no tu pri pátraní do hĺbky niekedy vôbec nie dávnej histórie to pripomínalo hlavolam – niektoré inštitúcie sídlili súčasne na mnohých miestach (nedostižná je v tomto smere dnes už neexistujúca 3. ZŠ na Ulici 1. mája), prípadne v rovnakej budove sídlilo postupne a dokonca súčasne niekoľko škôl (ako v objekte prvorepublikového františkánskeho gymnázia na Kláštornom námestí), alebo jedna škola v jednom objekte niesla v histórii úctyhodne dlhý rad názvov v súvislosti s meniacou sa formou školy (to je prípad súčasnej ZŠ Dr. J. Dérera na Ulici gen. M. R. Štefánika),“ dopĺňa S. Bellan. 

Malacké školstvo v historickom vývoji, spomienkach a  súčasnosti je druhou časťou skladačky, ktorej cieľom je postupné mapovanie spoločenského života nášho mesta. Ako sme už spomenuli, tou prvou bolo Malacké zdravotníctvo, teraz máme Malacké školstvo a nasledovať bude Malacká samospráva.

Knihy o histórii malackého zdravotníctva a školstva si môžete zakúpiť v Turisticko-informačnej kancelárii na Záhoráckej ulici.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Použité ukážky pochádzajú z knihy Malacké školstvo v historickom vývoji, spomienkach a súčasnosti.

Balón za školou

V čase prvej svetovej vojny zažili Malačania veľké udalosti. Prvou z nich bolo núdzové pristátie balóna za školou na Dolnom konci. Správa o pristátí balóna sa rozniesla po Malackách ako víchor a čo malo ruky a nohy, všetko bežalo smerom k Vinohrádku. Aj v školách prerušili vyučovanie a všetci v dvojstupoch a v sprievode učiteľov išli si obzrieť ten div.

Zo spomienok spisovateľa Ľudovíta Zúbka v Kronike 2. ZDŠ Malacky

Prvé fotenie

            S úsmevom spomínam na svoje prvé koncoročné fotenie so žiakmi ako začínajúcej učiteľky. Zoraďovali sme sa a fotograf zrazu na mňa direktívne: „Ty si vysoká, nemotaj sa tam vpredu, postav sa pekne dozadu.“ Žiaci vybuchli do smiechu a ja tiež. Milé, že ma neidentifikoval ako učiteľku.

Oľga Ballayová

Prajem si

            Na fyzike sme so staršími žiakmi s obľubou demonštrovali javy a zostrojovali jednoduché prístroje. Tak sme zostrojili telefón a volali sme si z jednej miestnosti do druhej. Telefón zazvonil, prijal so hovor: Tu je pán učiteľ. Čo si praješ? A na druhej strane sa ozvalo: Ja by som si prial najhoršie dvojku z fyziky.

Pavol Petrakovič

Pozdrav od starečka

            Niekedy si človek uvedomil, že už učí skutočne dlho, hlavne keď sa niekoľkokrát stane, že počuje: „Pán učiteľ, pozdravuje vás stareček, že ste ho též učili…“

Ján Mordavský (učil 58 rokov)

Až umrete, paňi učitelko

            Otec mojich dvoch žiakov založil pohrebnú službu a raz priniesli skutočne bizarný pozdrav: „Pani učiteľka, tatko vám odkazuje, že keď umrete, spraví vám pjekní pohreb.“ Ale už sa toho asi nedočkám – tú službu už nemajú, a ja stále žijem.

            Iný zážitok, ktorý ma zarazil, bol, keď predo mnou žiak pokľakol a požiadal ma pred celou triedou o ruku.

Eva Lopčianska

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok