20. 1. 2017
Malacké múzeum modernizovalo

Múzeum Michala Tillnera uchováva o. i. aj niekoľko cenných písomností z 18. i 19. storočia. Doteraz boli uložené v depozitári v bežných kancelárskych skriniach. V záujme ich lepšej ochrany sme zakúpili skrine trezorové.
Najcennejšími zbierkovými predmetmi nášho múzea sú knihy zápisníc zemepanského súdu a kongregačných zápisníc Bratislavskej stolice, vizitačné protokoly, filmy z pozostalosti Júliusa V. Trebišovského či mapy z obdobia napoleonských vojen. Keďže jednou z hlavných činností a povinností múzeí je ochrana zbierok, musíme sa ňou vážne zaoberať aj my. Preto sme spracovali projekt a úspešne požiadali o finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia, vďaka ktorej sme mohli zakúpiť tri rozmerné ohňovzdorné skrine s bezpečnostnými zámkami, jednu skriňu na veľkoformátové dokumenty (napr. mapy) a kovový regál. Takto sme našim zbierkam zabezpečili náležitú ochranu a zároveň zvýšili úložnú kapacitu depozitára, vďaka čomu môžeme zbierky ďalej rozširovať.

Objemné a mimoriadne ťažké skrine bolo nevyhnutné prepraviť v komplikovaných priestoroch Mestského centra kultúry Malacky do depozitára.  O pomoc sme požiadali kulturistov z TJ Strojár Malacky, ktorí nám ochotne pomohli. Chlapi to zvládli bravúrne, za čo im patrí naša srdečná vďaka. Dnes už trezorové skrine slúžia svojmu účelu.

Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok