6. 6. 2012
Malacké brká sú rozdané

Malacké brká už poznajú svojich majiteľov. Aj tento rok sa uskutočnila súťaž literárnej tvorivosti mladých Malacké brko. Každoročne ju vyhlasuje primátor mesta Jozef Ondrejka. 11. ročník sa uskutočnil v utorok 5. júna v priestoroch Kultúrního domečka. Porota sa rozhodla oceniť 14 diel malackých študentov.

Zapojiť sa mohla mládež od 15 do 20 rokov. V poézii dal primátor J. Ondrejka autorom voľnú ruku a presnú tému neurčil. V próze však mali mladí literáti písať o anjelovi s ľudskou tvárou. Do posledného aprílového dňa (30. 4.) mohli všetci záujemcovia posielať svoje diela. O pár dní už porota v zložení. Katarína Habová, Jana Neužilová a  Jakub Valachovič hodnotila 53 prác zaradených do súťaže. Vlastnou poéziou sa rozhodlo prezentovať 23 študentov, próze dalo prednosť 20 literárne nadaných mládežníkov.

V prvej kategórii (1. a 2. ročník) sa porotcovia rozhodli udeliť aj dve čestné uznania. Jedno v poézii a jedno v próze. Výhercovia získali hlinené brká, ktoré už tradične pre toto podujatie pripravuje Rozália Habová. Ale iste ich potešil aj finančný dar od sponzora súťaže – Tatra banky. V programe vystúpili žiačky ZUŠ a tanečnice brušných tancov Azhar z klubu orientálneho tanca MCK, ktoré slávnostný večer príjemne okorenili.

Text: N. Slobodová; foto: S. Osuský

Ďalšie
Spoločnosť
30. 5. 2023
Spomíname na profesora Antona Gútha

So zármutkom sme prijali správu, že 14. mája tohto roka nás opustil hrdý Záhorák, lekár Anton…

Zobraziť celý článok
Šport
29. 5. 2023
Atléti sa presadzujú aj vonku

Atletická halová sezóna je za nami. Pretekári z AC Malacky úspešne odštartovali preteky na…

Zobraziť celý článok