19. 3. 2013
Malacká paleta 2013

Primátor mesta Malacky RNDr. Jozef  Ondrejka vyhlasuje 5. ročník výtvarnej súťaže pre deti a mládež Malaciek
na tému Mám taký plán…

Podmienky súťaže:   
 

Kategórie:  I.   deti predškolského veku, II.  žiaci  1.- 4. ročníka základnej školy, III. žiaci 5.- 9. ročníka základnej školy a žiaci prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia, IV. študenti strednej školy            

Technika: ľubovoľná, plošné i priestorové práce 
Veľkosť práce: bez obmedzenia
Termín odovzdania prác: do 30. mája 2013
Miesto odovzdania prác: Mestský úrad, Radlinského 1, Malacky –  recepcia
Ceny:  a) Cena primátora mesta Malacky
          b) v každej kategórii – jedna Hlavná cena a ďalšie tri ocenenia bez určenia poradia
Termín vyhlásenia výsledkov: jún 2013

Ocenené a ďalšie vybrané práce budú vystavené v Mestskom centre kultúry v Malackách a zverejnené v mestských médiách.

Na súťaži sa deti a mládež môžu zúčastniť prácami vytvorenými v školách a školských zariadeniach, ale i tými, ktoré vytvorili doma. Podmienkou však je, aby výtvarné práce boli aktuálne, vytvorené v priebehu školského roka 2012/2013. Do súťaže budú prijímané i kolektívne práce.

Súťažné práce je potrebné označiť na zadnej strane alebo na pevne pripojenom hárku papiera nasledujúcimi údajmi:
               

Práce zasielané školou: 1. meno a priezvisko dieťaťa/žiaka,
                                  2. ročník, ktorý navštevuje, 
                                  3. adresa školy/školského zariadenia,
                                  4. meno, priezvisko a titul pedagóga, pod vedením ktorého žiak pracoval.

Práce zasielané individuálne: 1. meno a priezvisko dieťaťa,
                                          2. vek, 
                                          3. ročník, ktorý v škole navštevuje,
                                          4. adresa bydliska, telefonický kontakt.

Z priestorových dôvodov sa budú  veľkorozmerné a  priestorové práce prijímať len od 15. mája 2013. Ocenené práce zostávajú mestu Malacky, ostatné súťažné práce si bude možné vyzdvihnúť do konca školského roka 2012/2013 na referáte školstva Mestského úradu v Malackách.

 

A. H.

Ďalšie
Šport
18. 4. 2024
Stolnotenisová mládež boduje

Stolnotenisová mládež sa za ostatné týždne zúčastnila dvoch turnajov. Spomedzi reprezentantiek a…

Zobraziť celý článok
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok