19. 3. 2013
Malacká paleta 2013

Primátor mesta Malacky RNDr. Jozef  Ondrejka vyhlasuje 5. ročník výtvarnej súťaže pre deti a mládež Malaciek
na tému Mám taký plán…

Podmienky súťaže:   
 

Kategórie:  I.   deti predškolského veku, II.  žiaci  1.- 4. ročníka základnej školy, III. žiaci 5.- 9. ročníka základnej školy a žiaci prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia, IV. študenti strednej školy            

Technika: ľubovoľná, plošné i priestorové práce 
Veľkosť práce: bez obmedzenia
Termín odovzdania prác: do 30. mája 2013
Miesto odovzdania prác: Mestský úrad, Radlinského 1, Malacky –  recepcia
Ceny:  a) Cena primátora mesta Malacky
          b) v každej kategórii – jedna Hlavná cena a ďalšie tri ocenenia bez určenia poradia
Termín vyhlásenia výsledkov: jún 2013

Ocenené a ďalšie vybrané práce budú vystavené v Mestskom centre kultúry v Malackách a zverejnené v mestských médiách.

Na súťaži sa deti a mládež môžu zúčastniť prácami vytvorenými v školách a školských zariadeniach, ale i tými, ktoré vytvorili doma. Podmienkou však je, aby výtvarné práce boli aktuálne, vytvorené v priebehu školského roka 2012/2013. Do súťaže budú prijímané i kolektívne práce.

Súťažné práce je potrebné označiť na zadnej strane alebo na pevne pripojenom hárku papiera nasledujúcimi údajmi:
               

Práce zasielané školou: 1. meno a priezvisko dieťaťa/žiaka,
                                  2. ročník, ktorý navštevuje, 
                                  3. adresa školy/školského zariadenia,
                                  4. meno, priezvisko a titul pedagóga, pod vedením ktorého žiak pracoval.

Práce zasielané individuálne: 1. meno a priezvisko dieťaťa,
                                          2. vek, 
                                          3. ročník, ktorý v škole navštevuje,
                                          4. adresa bydliska, telefonický kontakt.

Z priestorových dôvodov sa budú  veľkorozmerné a  priestorové práce prijímať len od 15. mája 2013. Ocenené práce zostávajú mestu Malacky, ostatné súťažné práce si bude možné vyzdvihnúť do konca školského roka 2012/2013 na referáte školstva Mestského úradu v Malackách.

 

A. H.

Ďalšie
Spoločnosť
30. 5. 2023
Spomíname na profesora Antona Gútha

So zármutkom sme prijali správu, že 14. mája tohto roka nás opustil hrdý Záhorák, lekár Anton…

Zobraziť celý článok
Šport
29. 5. 2023
Atléti sa presadzujú aj vonku

Atletická halová sezóna je za nami. Pretekári z AC Malacky úspešne odštartovali preteky na…

Zobraziť celý článok