2. 2. 2024
Malačianka prednášala na Viedenskej univerzite

Spolupracovníčka Mestského centra kultúry v Malackách Pavlína Uhrová mala na pôde Viedenskej univerzity prednášku na tému Hospodárska politika Pálffyovcov v období osvietenstva. Prednáška v nemčine bola súčasťou cyklu Geschichte am Mittwoch – Geschichte im Dialog, ktorý sa koná na Inštitúte histórie (Institut für Geschichte).

            P. Uhrová sa venuje výskumu éry Pálffyovcov. Pôsobí aj ako sprievodkyňa v Malackách, a práve pri tejto príležitosti stretla docenta Antona Tantnera z Viedenskej univerzity: „Raz som ho sprevádzala v našom kaštieli. Prišiel vtedy neformálne, v rámci spoznávania Záhoria, pretože sa venuje oblasti viatych pieskov v pohraničí. Sám tiež organizuje exkurzie v Rakúsku. Na jednej som sa zúčastnila. Pán docent zistil, že som medzitým na doktorandskom štúdiu a skúmam 18. storočie, podobne ako on. Od neho prišla aj pozvánka na univerzitu.“

            V prednáške opísala aktuálny stav svojho výskumu Pálffyovcov z perspektívy ich panstiev v pohraničí a predstavila ich jednotlivé panstvá v oblasti Malých Karpát aj s významnými osobnosťami. Podľa P. Uhrovej sa ukázalo, že máme k sebe s rakúskymi historikmi blízko. Zaujalo ich najmä prepojenie s environmentálnou históriou, napríklad vzťah Pálffyovcov k lesom. „Vždy ma poteší, keď prídu do kaštieľa aj nemeckojazyční návštevníci. Po jednej konferencii v Marcheggu v roku 2022 k nám prišli historici z Rakúskej akadémie vied. Vtedy ich sprevádzal Martin Macejka.“

            P. Uhrová má vyštudované učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry, čo je ideálna kombinácia pre jej výskum o pálffyovských panstvách. „Veľmi si cením spoluprácu so svojou školiteľkou Evou Benkovou z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a tiež s kolegami z Múzea Michala Tillnera v Malackách, pretože mi v rámci štúdia veľmi pomáhajú a robia inšpiratívnu prácu,“ dodáva.

            Vlani mala prednášku aj v Malackách pod názvom K vybraným oblastiam hospodárenia na pálffyovských panstvách v 17. – 18. storočí. Prepis tejto prednášky a ďalších príspevkov z cyklu Stretnutie s históriou si môžete prečítať v novom zborníku Malacky a okolie 16. Okrem hospodárskych dejín sa príspevky týkajú kunsthistórie (rodinný portrét Pálffyovcov), politických dejín (prevrat 1948), etnografie (obyčaje spojené s narodením dieťaťa), vojenských dejín (I. svetová vojna) a jazykovedy (nemecké priezviská v Malackách). Zborník je dostupný v Turisticko-informačnej kancelárii na Záhoráckej ulici.

Text: Ľ. Pilzová, foto: FB Múzeum Malacky

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok