29. 5. 2018
Malačania, zefektívnime zber a triedenie odpadu!
V rebríčku úspešnosti samospráv v triedení odpadu sa Malacky umiestnili na slušnom 21. mieste zo 78 zúčastnených. Poradie stanovila spoločnosť ENVI-PAK, ktorá sa venuje separovanému zberu vo viac ako polovici miest a obcí Slovenska. 

Poradové číslo vzniklo kombináciou dvoch faktorov, kľúčových pri zbere a separovaní odpadov. Sú nimi efektivita a vyťažiteľnosť. Nie je dôležité len to, aby bol v konkrétnom druhu nádoby ten správny odpad. Ide aj o to, aby tam bol uskladnený správne – efektívne, teda aby zaberal čo najmenej miesta. Princíp vyťažiteľnosti je takisto jednoduchý – čím viac triedeného odpadu na obyvateľa obec ročne vyzbiera, tým je úspešnejšia. Ak je vyťažiteľnosť vyššia, menej odpadov z obce končí na skládkach a obec tak šetrí náklady na zber komunálneho odpadu.

Ako by sa ešte dala pozícia nášho mesta ešte vylepšiť? Odpovedá Jana Chválová z Útvaru výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Malackách: „Pokiaľ ide o vyťažiteľnosť, môžeme byť spokojní. V meste máme dostatočné množstvo kontajnerov na separovaný zber  a táto skutočnosť nám vyniesla vysoké body. Horšie je to však s  efektivitou. Preto vyzývame obyvateľov, aby zmenšovali objem odpadu, teda stláčali plastové fľaše, nech takpovediac nevyvážame vzduch, aby rozoberali papierové škatule a podobne. Zamestnanci spoločnosti TEKOS zároveň upozorňujú, že napríklad pri PET fľašiach je dôležité vytláčať z nich vzduch pozdĺžne, nie rolovať ich do guče. V tejto forme totiž pri spracúvaní – keď sa lisujú do potrebnej kocky – vypadávajú.“   

Čoho by sa Malačania mali pridŕžať? Treba mať na pamäti nasledovné pravidlá:
snažte sa odpad minimalizovať,
zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne,
trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom spoločnosti ENVI – PAK.


I. Sochorová
Ďalšie
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok