19. 7. 2013
Malačania sa rozhlasu vzdať nechcú
Téma mestského rozhlasu ako mediálneho prostriedku na komunikáciu samosprávy s občanmi zarezonovala v Malackách vlani, keď aj niektorí obyvatelia navrhovali modernejšie spôsoby informovania. Žiadali si napr. písomné uverejňovanie rozhlasových oznamov na webstránke mesta, resp. sprístupnenie možnosti vypočuť si ich napríklad cez Windows Media Player.

Zatiaľ je vysielanie mestského rozhlasu od februára 2013 len obmedzené, a to na jeden raz týždenne. K zmene viedli aj výsledky ankety na www.malacky.sk, kde ľudia odpovedali na otázku Aký je váš vzťah k mestskému rozhlasu v okresnom meste? Táto anketa bola na webstránke uverejnená celý rok a spočiatku prevládali odmietavé reakcie. Celkovo sa však 58 % hlasujúcich vyjadrilo, že rozhlas pokladá za užitočné médium a rado si ho vypočuje.

11,5 % uviedlo, že rozhlas im neprekáža, ale informácie si hľadajú inde. Negatívnu odpoveď, že rozhlas ich otravuje, niekde hučí a inde ho nepočuť uviedlo 5,87 % hlasujúcich. Za prežitok minulosti, ktorý by sa mal používať len v nutných prípadoch ho pokladá 21,2 %. Len 3,24 % ľudí si rozhlas vôbec nevšíma a je im ľahostajný.

Mestský rozhlas je teda stále pomerne účinnou formou prinášania informácií najmä k tým ľuďom, ktorí si ich sami aktívne nevyhľadávajú. Aká je jeho budúcnosť v Malackách sme sa spýtali vedúcej oddelenia marketingu MsÚ M. Janotovej: „Prax ukázala, že vysielanie rozhlasu raz za týždeň stačí, takže pri tom zostaneme. Uvažujeme aj o prevedení rozhlasu na web, vyhodnocujú sa technické možnosti.“

T. Búbelová  
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok