9. 4. 2015
Malačania neváhali urobiť dobrý skutok

Viac ako 40 návštevníkov Nemocnice Malacky v stredu 8. apríla v rámci dobrovoľného darovania krvi prišlo venovať svoju najvzácnejšiu tekutinu v prospech iných. Kritériá na odber splnilo nakoniec 24 z nich. Podujatie, ktoré pripravili v spolupráci s neziskovou organizáciou Združenie darcov krvi Malacky, oslovilo aj 11 prvodarcov.

Krv je nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar, ktorý sa dá poskytnúť. Aj preto darovanie krvi nemalo v Nemocnici Malacky premiéru. Vyhrnúť rukáv a sadnúť si do odberového kresla neváhali ani zamestnanci nemocnice, najpočetnejšiu skupinu tvoril upratovací personál nemocnice. „Som veľmi rád, že sa akcia teší spontánnemu záujmu nielen zo strany návštevníkov, ale aj zamestnancov. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí dnes týmto spôsobom vyjadrili ľudskú spolupatričnosť. Osobitne však prvodarcom, viem, koľko odvahy treba niekedy nazbierať len pri samotnom pohľade na krv,“ dodáva s úsmevom riaditeľ Nemocnice Malacky Peter Kalenčík.

Podujatie však malo predsa len nový rozmer. Prvýkrát spojila nemocnica sily s miestnym partnerom, občianskym združením, ktoré vzniklo z potreby pomôcť tam, kde si liečba vyžaduje transfúziu. „Poslaním našej nemocnice je prinavracať zdravie, liečiť chorých. Som rád, že v jednej z aktivít, ktorou sa o to snažíme, sme našli stabilného partnera v regióne, kde pôsobíme,“ hovorí na margo ďalšej spolupráce riaditeľ.

A najbližšia spoločná aktivita na seba nenechala dlho čakať. S konkrétnym dátumom sa uskutoční hneď po letných prázdninách, 10. septembra. Všetci tí, ktorí, sa chcú zapojiť už teraz, tak môžu urobiť prihlásením sa na mailovej adrese dobryskutok@nemocnicna.sk. K odhodlaniu urobiť niečo nezištne pre iných sa tak môže pridať starostlivosť o vlastné zdravie, aby v deň „D“ bola krv naozaj pripravená na darovanie.

-ts-

Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok