1. 4. 2022
Malačania môžu požiadať o príspevok za ubytovanie utečencov z Ukrajiny

Za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska môže ubytovateľ dostať finančný príspevok od štátu. Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania, najskôr však od 26. februára 2022. Žiadosti o príspevky za ubytovanie vo februári a marci sa predkladajú mestu najneskôr vo štvrtok 7. apríla.

AKÁ JE VÝŠKA PRÍSPEVKU?
•    7 € za jednu noc ubytovania odídenca nad 15 rokov,
•    3,50 € za jednu noc ubytovania odídenca vo veku do 15 rokov.

Najviac však: za jednu obytnú miestnosť 500 €/kalendárny mesiac, za 2 obytné miestnosti 750 €/kalendárny mesiac, za 3 obytné miestnosti 1 000 €/kalendárny mesiac a za 4 a viac obytných miestností 1 250 €/kalendárny mesiac.

KTO MÔŽE ZÍSKAŤ PRÍSPEVOK?
Príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:
•    fyzická osoba – vlastník bytu alebo rodinného domu
•    právnická osoba – ak utečencov ubytuje v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie
(ktorú vlastní alebo spravuje), ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského zákona. Ide napríklad o podnikové ubytovne.
    obce a vyššie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej či príspevkovej organizácie).

PODMIENKY ZÍSKANIA PRÍSPEVKU ZA UBYTOVANIE
Základnou podmienkou je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Odídenec musí mať štatút dočasného útočiska. Prenajímateľ predloží zmluvu mestu a zároveň do 5 pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie. K zmluve priloží aj čestné vyhlásenie.
Zmluva musí byť uzavretá s každým odídencom zvlášť, teda aj s deťmi. Príklad: ak niekto ubytuje matku s dvoma deťmi, musí mať uzatvorené tri zmluvy. Za neplnoleté osoby zmluvu podpíše zákonný zástupca, blízka Osoba alebo súdom ustanovený opatrovník.
príspevok bude mesto vyplácať na účet v banke alebo v hotovosti. Vyplatí ho až po tom, ako dostane financie od ministerstva vnútra.

POSTUP PRI ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE
•    do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá mestu zmluvu o poskytnutí ubytovania, výkaz o počte nocí a čestné vyhlásenie. Kontaktná osoba: Mária Matiko Štarková, Mestský úrad Malacky, 3. poschodie, telefón 034/79 66 112, mail maria.matiko.starkova@malacky.sk
•    žiadosť o príspevok za ubytovanie vo februári a marci musí prenajímateľ odovzdať najneskôr vo štvrtok 7. apríla,
•    vzhľadom k povinnosti odídenca raz mesačne počas ubytovania osobne oznámiť mestu, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, odporúčame doručiť zmluvu a prvý výkaz v sprievode ubytovaných osôb,
•    mesto zosumarizuje výkazy od všetkých prenajímateľov,
•    ministerstvo vnútra  po overení dát pošle príslušnú sumu mestu do konca kalendárneho mesiaca,
•    mesto vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia financií od ministerstva,
•    poskytovateľ ubytovania dostane príspevok za február a marec najneskôr 5. mája.

VZORY POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV

Zmluva o poskytnutí ubytovania

Výkaz – fyzická osoba

Výkaz – právnická osoba

Čestné vyhlásenie k zmluve  

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Ministerstvo vnútra – pomoc Ukrajine

Ministerstvo vnútra SR – informácie o príspevku za ubytovanie odídencov


Nariadenie vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine


-red-/Ministerstvo vnútra SR

Ďalšie
Bezpečnosť
28. 2. 2024
F-16 budú pôsobiť na letisku v Kuchyni

Nové stíhacie lietadlá F-16, ktoré mali podľa pôvodných plánov nastúpiť do služby na…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok