27. 6. 2022
Malačania môžu požiadať o príspevok za ubytovanie utečencov z Ukrajiny za jún
Za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska môže ubytovateľ dostať finančný príspevok od štátu. Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania, najskôr však od 26. februára 2022. Žiadosti o príspevky za ubytovanie za jún sa predkladajú mestu najneskôr v piatok 8. júla.

Aká je výška príspevku?
 • 8 € za jednu noc ubytovania odídenca nad 15 rokov,
 • 4 € za jednu noc ubytovania odídenca vo veku do 15 rokov,

Suma 570 € – 1430 € v závislosti od počtu obytných miestností. 

Kto môže získať príspevok? 
Príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:
 • fyzická osoba – vlastník bytu alebo rodinného domu
 • právnická osoba – ak utečencov ubytuje v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie (ktorú vlastní alebo spravuje), ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského zákona. Ide napríklad o podnikové ubytovne. 
 • obce a vyššie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej či príspevkovej organizácie).

Podmienky získania príspevku za ubytovanie
Základnou podmienkou je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Odídenec musí mať štatút dočasného útočiska. Prenajímateľ predloží zmluvu mestu a zároveň do 5 pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie. K zmluve priloží aj čestné vyhlásenie.
Zmluva musí byť uzavretá s každým odídencom zvlášť, teda aj s deťmi. Príklad: ak niekto ubytuje matku s dvoma deťmi, musí mať uzatvorené tri zmluvy. Za neplnoleté osoby zmluvu podpíše zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník. 
Príspevok bude mesto vyplácať na účet v banke alebo v hotovosti. Vyplatí ho až po tom, ako dostane financie od ministerstva vnútra.

Postup pri žiadosti o príspevok za ubytovanie
 • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá mestu zmluvu o poskytnutí ubytovania, výkaz o počte nocí a čestné vyhlásenie. Kontaktná osoba: Mária Matiko Štarková, Mestský úrad Malacky, 3. poschodie, telefón 034/79 66 112, mail maria.matiko.starkova@malacky.sk 
 • žiadosť o príspevok za ubytovanie v júni musí prenajímateľ odovzdať najneskôr v piatok 8. júla
 • vzhľadom k povinnosti odídenca raz mesačne počas ubytovania osobne oznámiť mestu, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, odporúčame doručiť zmluvu a prvý výkaz v sprievode ubytovaných osôb
 • mesto zosumarizuje výkazy od všetkých prenajímateľov, 
 • ministerstvo vnútra  po overení dát pošle príslušnú sumu mestu do konca kalendárneho mesiaca,
 • mesto vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia financií od ministerstva.

Ďalšie informácie: 

Ministerstvo vnútra SR – informácie o príspevku za ubytovanie odídencov

Nariadenie vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Zákon o azyle: 

-red-/Ministerstvo vnútra SR

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok