31. 8. 2010
Malačania hovorili o novom závode

Dnes predpoludním sa vo veľkej zasadačke mestského úradu konalo verejné prerokovanie správy o hodnotení, týkajúcej sa výstavby nových výrobných kapacít spoločnosti Swedspan Slovakia. Prerokovania sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti, hlavný riešiteľ správy o hodnotení Jozef Marko, vedúca oddelenia územného rozvoja a životného prostredia mestského úradu Gabriela Reháková a necelá desiatka občanov, ktorých zámer spoločnosti zaujal.

Závod, ktorý by mal činnosť začať v roku 2012, počíta s výrobnou kapacitou 375 000 m3 drevotrieskových dosiek za rok. Ďalšie pracovné miesta tu nevzniknú, no budú zachované pôvodné miesta pracovníkov (asi 140 miest). Počas budovania nového závodu bude starý podnik v prevádzke. Po dokončení výstavby príde k demontáži pôvodných hál, prípadne k využitiu existujúcej haly ako skladu. V čom bude nový závod iný? Technológia využívaná v súčasnosti bola vyrobená v 80. rokoch, nahradiť by ju mala jedna z najnovších. Komín bude viac ako dvakrát vyšší než je ten, na ktorý sa dívame dnes. Zvýši sa i teplota vypúšťaného vzduchu, čím sa nečistoty dostanú vyššie. Účinnejší bude samozrejme aj filter, takže v konečnom dôsledku sa do ovzdušia dostane oveľa menej škodlivín.

Odpadové vody budú recyklované a areál závodu by nemali opustiť. Hroziť by nemal ani nadmerný hluk. Ako sa píše v správe, „zdrojmi hluku bude samotná výrobná linka – odkôrňovač, sekačka, roztrieskovacie stroje, kladivové mlyny, priečna píla, brúsna linka a tiež dopravníky a iné technologické zariadenia s rotujúcimi časťami.“ Ako však dodal jeden zo zástupcov investora Ján Pranda, sekačky budú umiestnené v halách, vďaka čomu podľa neho nebude hladina hluku prekročená. Keďže sklady sypkých materiálov budú tiež v halách, hroziť by nemala ani zvýšená prašnosť.

J. Marko vysvetlil tiež postup, ktorý predchádza záverečnému stanovisku, vydanému ministerstvom po zapracovaní všetkých pripomienok. „Zámer bol predstavený začiatkom roka. K nemu sa vyjadrilo mesto, Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR a verejnosť na tomto prerokovaní. Po tom všetkom sa určí posudzovateľ, ktorý  dá ministerstvu odporúčania a stanoví podmienky, ktoré musia byť v záverečnom stanovisku zohľadnené. Aj toto stanovisko je však len odporúčajúci materiál, ktorý bude zverejnený,“ zdôraznil. Podľa Margity Fischerovej, projektovej manažérky Eurovalley, a. s., sú v dokumentácii Swedspan Slovakia nejasné vyjadrenia. „Investora sme upozornili, že priložená rozptylová štúdia nie je v súlade s normami,“ vyjadrila sa.

Vyše hodiny trvajúca diskusia sa týkala najmä vplyvov výroby na životné prostredie a hlučnosti. Podľa vyjadrení spracovateľa správy spĺňa pripravovaná výstavba závodu všetky potrebné limity a vplyvy výroby na životné prostredie sú akceptovateľné, čomu prítomní občania nedôverovali. Dosah na obyvateľov by mal byť podľa investora vďaka vysoko účinným filtrom na emisie i imisie síce nepriamy, Malačania oponovali šíriacim sa zápachom a prašnosťou. Otázky prítomných smerovali aj na mestský úrad a jeho dohľad nad továrňou v Malackách. Spoločnosť bola totiž v minulosti za prekročenie limitov v oblasti ochrany vôd pokutovaná sumou asi 10 tisíc €, podľa niektorých prítomných by bolo zásluhou častejšieho preverovania sankcií oveľa viac. Mesto má však v kompetencii kontrolovať v oblasti ochrany ovzdušia len prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania, previerku stredných a veľkých zdrojov má na starosti obvodný úrad životného prostredia. Na prerokovaní sa nehovorilo len o možných negatívnych dopadoch, ale aj o prínose pre mesto a obyvateľov. „Nižší negatívny dopad na životné prostredie, zachovanie zamestnanosti a využitie priemyselného parku,“ zhodli sa zástupcovia investora.

Správa je stále k nahliadnutiu na mestskom úrade, prezrieť si ju môžete aj tu. Pripomienky smiete do 16. septembra posielať na adresu ministerstva.

/nasi/

 

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok