31. 8. 2010
Malačania hovorili o novom závode

Dnes predpoludním sa vo veľkej zasadačke mestského úradu konalo verejné prerokovanie správy o hodnotení, týkajúcej sa výstavby nových výrobných kapacít spoločnosti Swedspan Slovakia. Prerokovania sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti, hlavný riešiteľ správy o hodnotení Jozef Marko, vedúca oddelenia územného rozvoja a životného prostredia mestského úradu Gabriela Reháková a necelá desiatka občanov, ktorých zámer spoločnosti zaujal.

Závod, ktorý by mal činnosť začať v roku 2012, počíta s výrobnou kapacitou 375 000 m3 drevotrieskových dosiek za rok. Ďalšie pracovné miesta tu nevzniknú, no budú zachované pôvodné miesta pracovníkov (asi 140 miest). Počas budovania nového závodu bude starý podnik v prevádzke. Po dokončení výstavby príde k demontáži pôvodných hál, prípadne k využitiu existujúcej haly ako skladu. V čom bude nový závod iný? Technológia využívaná v súčasnosti bola vyrobená v 80. rokoch, nahradiť by ju mala jedna z najnovších. Komín bude viac ako dvakrát vyšší než je ten, na ktorý sa dívame dnes. Zvýši sa i teplota vypúšťaného vzduchu, čím sa nečistoty dostanú vyššie. Účinnejší bude samozrejme aj filter, takže v konečnom dôsledku sa do ovzdušia dostane oveľa menej škodlivín.

Odpadové vody budú recyklované a areál závodu by nemali opustiť. Hroziť by nemal ani nadmerný hluk. Ako sa píše v správe, „zdrojmi hluku bude samotná výrobná linka – odkôrňovač, sekačka, roztrieskovacie stroje, kladivové mlyny, priečna píla, brúsna linka a tiež dopravníky a iné technologické zariadenia s rotujúcimi časťami.“ Ako však dodal jeden zo zástupcov investora Ján Pranda, sekačky budú umiestnené v halách, vďaka čomu podľa neho nebude hladina hluku prekročená. Keďže sklady sypkých materiálov budú tiež v halách, hroziť by nemala ani zvýšená prašnosť.

J. Marko vysvetlil tiež postup, ktorý predchádza záverečnému stanovisku, vydanému ministerstvom po zapracovaní všetkých pripomienok. „Zámer bol predstavený začiatkom roka. K nemu sa vyjadrilo mesto, Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR a verejnosť na tomto prerokovaní. Po tom všetkom sa určí posudzovateľ, ktorý  dá ministerstvu odporúčania a stanoví podmienky, ktoré musia byť v záverečnom stanovisku zohľadnené. Aj toto stanovisko je však len odporúčajúci materiál, ktorý bude zverejnený,“ zdôraznil. Podľa Margity Fischerovej, projektovej manažérky Eurovalley, a. s., sú v dokumentácii Swedspan Slovakia nejasné vyjadrenia. „Investora sme upozornili, že priložená rozptylová štúdia nie je v súlade s normami,“ vyjadrila sa.

Vyše hodiny trvajúca diskusia sa týkala najmä vplyvov výroby na životné prostredie a hlučnosti. Podľa vyjadrení spracovateľa správy spĺňa pripravovaná výstavba závodu všetky potrebné limity a vplyvy výroby na životné prostredie sú akceptovateľné, čomu prítomní občania nedôverovali. Dosah na obyvateľov by mal byť podľa investora vďaka vysoko účinným filtrom na emisie i imisie síce nepriamy, Malačania oponovali šíriacim sa zápachom a prašnosťou. Otázky prítomných smerovali aj na mestský úrad a jeho dohľad nad továrňou v Malackách. Spoločnosť bola totiž v minulosti za prekročenie limitov v oblasti ochrany vôd pokutovaná sumou asi 10 tisíc €, podľa niektorých prítomných by bolo zásluhou častejšieho preverovania sankcií oveľa viac. Mesto má však v kompetencii kontrolovať v oblasti ochrany ovzdušia len prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania, previerku stredných a veľkých zdrojov má na starosti obvodný úrad životného prostredia. Na prerokovaní sa nehovorilo len o možných negatívnych dopadoch, ale aj o prínose pre mesto a obyvateľov. „Nižší negatívny dopad na životné prostredie, zachovanie zamestnanosti a využitie priemyselného parku,“ zhodli sa zástupcovia investora.

Správa je stále k nahliadnutiu na mestskom úrade, prezrieť si ju môžete aj tu. Pripomienky smiete do 16. septembra posielať na adresu ministerstva.

/nasi/

 

Ďalšie
Šport
20. 5. 2024
Záhoráci s prvým víťazstvom v Ligovom pohári

Hádzanári HC Záhoráci Stupava/Malacky si vo 4. kole Ligového pohára Niké Handball extraligy…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok