29. 5. 2023
Májové zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) schválilo okrem iného tri návrhy všeobecne záväzných nariadení a založilo obchodnú spoločnosť Kulturák.  Do programu bola doplnená aj aktuálna téma plánu ministerstva vnútra zriadiť v Malackách humanitárne centrum pre nelegálnych migrantov.

Poslanci odmietli postup ministerstva vnútra (MV), pretože rezort o svojom zámere neinformoval malackú samosprávu. Okrem toho nesúhlasia s medializovaným kontingenčným plánom MV a primátorovi odporučili, aby tento zásadný postoj MsZ tlmočil ministerstvu vnútra a vláde SR.

Sociálne služby

Od 1. júla sa zvýšia úhrady za sociálne služby poskytované mestom. Dôvodom je nárast cien energií, potravín, služieb a platov. Napríklad pobyt v útulku bude stáť 1,50 € na deň (doteraz 1 €/deň). Deň pobytu spolu so službami v zariadení opatrovateľskej služby bude stáť 9,10 € (doteraz 7,82 €), čo znamená mesačné zvýšenie o 38,40 €. V dennom stacionári bude klient platiť 4,70 € za deň (zvýšenie o 61 centov). Podrobnejšie informácie o úhradách za jednotlivé služby poskytnú v Mestskom centre sociálnych služieb Malacky.

Kasína a herne

MsZ v roku 2020 zakázalo umiestňovanie herní a kasín vo všetkých zákonom povolených budovách. Teraz nastáva zmena: zastupiteľstvo povolilo umiestňovať kasína, avšak výlučne v budovách pre obchod a služby. Predpokladá sa, že tento krok prinesie do mestskej kasy 400 – 500 tisíc € ročne. Aj naďalej platí zákaz umiestňovania herní vo všetkých typoch budov.

IBV Jánošíkova

Od roku 2005 platil územný plán zóny IBV Jánošíkova, ktorý predpokladal scelenie pozemkov v tomto území. Za 18 rokov sa to však nepodarilo, a naopak, územný plán bránil ďalšiemu rozvoju tejto lokality.  Poslanci preto územný plán z roku 2005 zrušili a odporučili mestskému úradu, aby preskúmal možnosti spracovania urbanistickej štúdie pre zónu IBV Jánošíkova.

Macek na Juhu

Obyvatelia Juhu zastúpení poslancom Štefanom Hrončekom navrhli umiestniť na sídlisko sochu Macka. Mal by stáť v zeleni vedľa chodníka na ulici D. Skuteckého. Jej základom bude betónová kocka, pričom socha bude vyrobená z dreva a bude mať výšku 3 metre. Autorom sochy je výtvarník Miroslav Kinder.

Kulturák

S cieľom koordinovať prípravu výstavby kultúrneho domu vznikla spoločnosť s ručením obmedzeným Kulturák. Mesto v nej má 100-percentnú majetkovú účasť. Konateľom je viceprimátor Milan Ondrovič,  členmi dozornej rady sú prednostka MsÚ Ľubica Čikošová a poslanci Martin Macejka a Daniel Masarovič.

Text: Ľ. Pilzová, foto: M. Ecker, Š. Hronček

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok