28. 7. 2008
Magdolen predsedom asociácie inkubátorov

Podnikateľské inkubátory prišli na Slovensko „zo západu“, kde už vyše 50 rokov napomáhajú začínajúcim podnikateľom k úspechu. Sú neoceniteľné najmä ako podporná infraštruktúra pre začínajúce malé a stredné podniky. Nie je teda náhoda, že sa jedenásť slovenských inkubátorov rozhodlo založiť Slovenskú asociáciu podnikateľských a technologických inkubátorov SAPTI. Jej predsedom sa stal Valentín Magdolen, ktorý je inak riaditeľom Inkubátora Malacky.

Na rozdiel od rakúskych susedov, kde je podnikateľská inkubácia zavedený proces pod strechou príslušných inštitúcií, pričom na procese sa podieľajú spolková a krajinské vlády spolu s ďalšími zakladateľmi, napr. komúny, banky, priemysel, univerzity, u nás inkubátory vznikali ako jednotlivé projekty miest a iných zakladateľov. Významne im pomáha Národná agentúra pre rozvoj malých a stredných podnikov.

Poslaním inkubátorov je poskytovať začínajúcim firmám podporu na jednom mieste a vytvoriť im štartovacie podmienky v období zväčša prvých troch rokov. Základ tvorí prenájom priestorov za nižšie ceny ako sú bežné. Do výstavby celoslovenskej siete inkubátorov (kapacita je okolo 17,5 tisíca m2) sa cez programy národnej agentúry „nalialo“ spolu 602,36 milióna korún vrátane finančných a nefinančných vkladov príjemcov a ich partnerov. Významný je i dosah na zamestnanosť v regiónoch. V roku 2007 bolo v priamej súvislosti s prevádzkou a činnosťou inkubátorov vytvorených 1 230 pracovných miest.

 

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok