24. 2. 2015
Ľubica Čikošová prednostkou mestského úradu

V utorok 24. februára vymenoval primátor Juraj Říha do funkcie prednostky Mestského úradu v Malackách Ing. Ľubicu Čikošovú, ktorá doteraz zastávala funkciu hlavnej kontrolórky mesta.

Prostredie mestského úradu nie je pre prednostku úplne nové. Pozná agendu úradu, zamestnancov, rozhodovacie procesy a ako bývalá hlavná kontrolórka mesta aj slabiny mestského úradu,“ povedal primátor. Zároveň tiež doplnil: „Kľúčové pre mňa je, že si počas doterajšej praxe zachovala ľudský prístup k občanovi. Želám si, aby bol úrad pod jej vedením občanom otvorený a bol tu predovšetkým pre nich.“

Podľa primátorových slov bude medzi prvé úlohy novej prednostky patriť reorganizácia mestského úradu s cieľom zefektívniť jeho činnosť, znížiť prevádzkové náklady, zabezpečiť proces elektronizácie v prospech občanov a preskúmať mestské nariadenia a zmluvy s dodávateľmi.

Úlohy a povinnosti prednostu

Prednosta riadi a zodpovedá za činnosť mestského úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta. Prednosta je oprávnený vykonávať činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného poverenia primátorom v zmysle zákona o obecnom zriadení. V rámci organizačnej štruktúry MsÚ sú priamo podriadenými zamestnancami prednostu vedúci samostatných oddelení. Prednosta podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, zúčastňuje sa na zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s poradným hlasom. Prednosta mestského úradu plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží primátor.

Text: N. Slobodová, foto: S. Osuský

Ďalšie
Životné prostredie
Školstvo
6. 2. 2023
Gymnazisti merajú znečistenie ovzdušia pri svojej škole

Malacké gymnázium sa stalo jednou spomedzi šiestich vybraných škôl v Bratislavskom kraji,…

Zobraziť celý článok
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok