17. 3. 2010
Literáti, pozor!

Termín, do ktorého študenti môžu poslať prihlášku do súťaže Malacké brko, sa blíži. Súťaž je limitovaná vekom 15 – 20 rokov a tiež množstvom prác. Účastník môže do súťaže poslať len jednu prácu v kategórii próza a najviac tri básne v kategórii poézia. Súťažný príspevok nesmie prekročiť rozsah 5 normostrán, teda 9 000 znakov vrátane medzier.


Témou na prozaické práce je kríza, téma básnických príspevkov je samozrejme voľná. Autori musia príspevky poslať v troch identických vyhotoveniach, pričom na žiadnej zo strán príspevku nesmie byť uvedené ich meno. Príspevky vyhodnotí odborná porota a vyhlásenie výsledkov sa bude konať v júni.


Do 31. marca študenti stredných škôl s trvalým pobytom v Malackách môžu poslať svoje poetické i prozaické pokusy s priloženou individuálnou prihláškou na adresu vyhlasovateľa: Mesto Malacky, oddelenie marketingu, Radlinského 2751/1, 901 01  Malacky. Obálku treba označiť heslom Malacké brko. Víťazi budú odmenení finančným darom vo výške 50, 35 a 20 €. Partnerom súťaže je Tatra banka, a. s., pobočka Malacky.


-sisa-

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok