17. 3. 2010
Literáti, pozor!

Termín, do ktorého študenti môžu poslať prihlášku do súťaže Malacké brko, sa blíži. Súťaž je limitovaná vekom 15 – 20 rokov a tiež množstvom prác. Účastník môže do súťaže poslať len jednu prácu v kategórii próza a najviac tri básne v kategórii poézia. Súťažný príspevok nesmie prekročiť rozsah 5 normostrán, teda 9 000 znakov vrátane medzier.


Témou na prozaické práce je kríza, téma básnických príspevkov je samozrejme voľná. Autori musia príspevky poslať v troch identických vyhotoveniach, pričom na žiadnej zo strán príspevku nesmie byť uvedené ich meno. Príspevky vyhodnotí odborná porota a vyhlásenie výsledkov sa bude konať v júni.


Do 31. marca študenti stredných škôl s trvalým pobytom v Malackách môžu poslať svoje poetické i prozaické pokusy s priloženou individuálnou prihláškou na adresu vyhlasovateľa: Mesto Malacky, oddelenie marketingu, Radlinského 2751/1, 901 01  Malacky. Obálku treba označiť heslom Malacké brko. Víťazi budú odmenení finančným darom vo výške 50, 35 a 20 €. Partnerom súťaže je Tatra banka, a. s., pobočka Malacky.


-sisa-

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok