10. 7. 2018
Leto v znamení investícií
Leto v Malackách nebude iba oddychové a takpovediac „na pol plynu“. Práve naopak, mesto intenzívne opravuje, rekonštruuje, stavia a pripravuje ďalšie projekty. Iba na cestách a chodníkoch sa tento rok preinvestuje vyše 750 tisíc € z mestskej kasy.

Vnútroblok pri CVČ

Novú tvár dostáva už štvrtý vnútroblok na Ulici 1. mája, tentoraz ide o priestor zo strany Ulice Martina Rázusa pri CVČ. Staré betónové panely, kde sa doteraz parkovalo, nahradia spevnené plochy. Nanovo sa vybudujú prístupové komunikácie a chodníky k domom, pribudne osvetlenie, odvedenie dažďovej vody a zelené ostrovčeky.

Mestské centrum sociálnych služieb
Budova MsCSS dostane kompletné zateplenie a nadstavbu s novými izbami, v tých pôvodných sa vybudujú nové sociálne zariadenia. Pribudne nová kuchyňa a technické zázemie. Súčasťou rozsiahlych stavebných prác je aj rekonštrukcia dvora.

ZŠ Dr. J. Dérera
Dérerka prázdninuje so stavebnými mechanizmami. Začala sa tam výstavba novej zbernej kanalizácie, celý areál školy dostane novú dlažbu a vyrastie nové multifunkčné športovisko.

MŠ Kollárova
Škôlka na Kollárovej je posledným nezrekonštruovaným pracoviskom našej materskej školy. Prvých päť (Štúrova, Bernolákova, Rakárenská, Hviezdoslavova, Záhorácka) už má modernizáciu za sebou. Súčasťou prác na Kollárovej bude zateplenie s novou fasádou a oknami, výmena podláh, modernizácia WC a umyvární či obnova priestorov pre zamestnancov.

Veľkomoravská ulica

V prvej fáze rekonštrukcie bude obnovená vozovka a chodníky na Bernolákovej a v križovatke s Hollého.  Druhou etapou bude výstavba cyklochodníka spolu s rekonštrukciou obrubníkov a parkovísk na Veľkomoravskej. Tretiu etapu budú predstavovať chodníky – jeden smerujúci od Hollého sa rozšíri aj pre cyklistov a po osadení nových obrubníkov sa bude rekonštruovať aj cesta. Lokalita Veľkomoravskej má naplánované postupné opravy až do roku 2021.

Parčík na Pribinovej
Zelená plocha na Pribinovej pri areáli špeciálnej školy je zrevitalizovaná. V parčíku bola vysadená nová tráva, kvety, kríky a stromy, pribudli lavičky, chodníky a parkovacie miesta.  

Ďalšie investície

V druhej polovici leta sa začne rekonštrukcia ulice Písniky a chodníka na Hviezdoslavovej ulici. Kompletná oprava je pripravená vo vnútrobloku na Námestí SNP a na parkovisku na Ulici 1. mája 37 – 41 (pri rulete). Mesto tiež podalo žiadosť na 350 tisíc € z eurofondov na projekt komunitného centra pri CVČ .  
 
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok