3. 4. 2012
Ľahšie je búrať ako stavať - stretnutie na tému Rómovia

2. apríla 2012 sa v zasadačke MsÚ na Radlinského ul. 2751/1 v Malackách konalo stretnutie, ktorého cieľom bolo prediskutovať situáciu, ktorá vznikla dňa 28.3.2012 a jej dôsledky.

V súvislosti so situáciou náhlej núdze, ktorá vznikla na Družstevnej ulici č. 25 dňa 28.3.2012, keď sa 11-členná rodina (z toho 9 detí) ocitla náhle bez strechy nad hlavou, mesto Malacky na základe zákona o obecnom zriadení a v súlade so zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele prikázalo umiestniť túto rodinu na nevyhnutne potrebný čas do voľnej ubytovacej kapacity mesta na Hlbokej ulici. Toto rozhodnutie vyvolalo odpor obyvateľov Hlbokej ulice.

Mesto Malacky preto v záujme riešenia vzniknutej situácie zvolalo na deň 2.4.2012 o 17.00 hod stretnutie s dotknutými obyvateľmi mesta. Na stretnutí sa zúčastnili dotknutí obyvatelia, poslanci mesta Malacky, predstavitelia MsÚ Malacky, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách a tiež predstavitelia Úradu vlády SR, vrátane splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity RNDr. Miroslava Polláka.

Obyvatelia Hlbokej ulice a okolia vyjadrili na stretnutí nespokojnosť s tým, že primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka ich o presťahovaní 11-člennej rodiny z Družstevnej ulice vopred neinformoval. Protestovali tiež proti rozširovaniu nájomného komplexu na Hlbokej ulici. V tejto súvislosti  predložil poslanec za 6. obvod J. Říha v mene obyvateľov petíciu proti rozširovaniu nájomného komplexu. Podporilo ju viac ako 530 obyvateľov.

Primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka uznal, že nájomný komplex na Hlbokej ulici ďalšiu záťaž neznesie. Prítomným občanom vysvetlil, že 11-členná rodina z Družstevnej ulice tam bola umiestnená len dočasne na maximálne 30 dní v súvislosti s riešením situácie náhlej núdze, ktorá vznikla na Družstevnej ulici č. 25 dňa 28.3.2012, keď sa 11-členná rodina (z toho 9 detí) ocitla náhle bez strechy nad hlavou. Toto rozhodnutie podporili aj predstavitelia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách, ktorí dodali, že v opačnom prípade by hrozilo umiestnenie detí do detského domova na náklady mesta.

Prednosta MsÚ Malacky Ing. Dušan vavrinec dodal, že situácia náhlej núdze, ktorá vznikla na Družstevnej ulici č. 25 dňa 28.3.2012, do istej miery narušila dlhodobý proces riešenia nepriaznivej sociálnej situácie obyvateľov Družstevnej ulice. Ubezpečil však, že opatrenia uskutočňované smerom k zníženiu napätia v občianskom spolunažívaní, k zlepšeniu stavu v oblasti životného prostredia a k začleneniu sa obyvateľov Družstevnej 25 do spoločnosti budú pokračovať. Dvom obyvateľom Družstevnej 25 poskytol MsÚ prácu v rámci sezónnych prác, čo by im malo finančne pomôcť v ich snahách o získanie nového bývania.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity RNDr. Miroslav Pollák sa prítomným prihovoril slovami, že ľahšie je búrať než stavať a platí to nielen pre stavby, ale aj pre ľudské vzťahy. Mestu Malacky sľúbil ďalšiu podporu vo forme grantov a poradenstva.

Rokovanie na túto tému bude pokračovať na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Malacky, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 19. 4.  Primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka zároveň navrhol poslancom stretnutie a diskusiu na túto tému ešte pred zastupiteľstvom. Témou rokovaní bude aj návrh obyvateľov Hlbokej ulice, ktorý hovorí, že namiesto 11-člennej rodiny by mohla byť v nájomnom komplexe umiestnená iná menej početná rodina z Družstevnej ulice.

– Mgr. Michaela Janotová –
foto: Stanislav Osuský

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok