9. 1. 2013
Kultúrne pamiatky Slovenska v Malackom kaštieli

Renesančný palác na Hrade Ľubovňa, Jesenákov kaštieľ a park v Tomášove, Malacký kaštieľ či kaštieľ v Čereňanoch. Všetky tieto a niektoré ďalšie kultúrno-historické objekty získali ocenenie v súťaži Ministerstva kultúry SR Kultúrna pamiatka roka. Všetkých ocenených aj nominovaných si teraz môžete prezrieť v Malackom kaštieli.

Súčasťou súťaže je totiž aj putovná výstava veľkoformátových fotografií/obrazov všetkých nielen ocenených, ale aj nominovaných pamiatok.  
Výstava potrvá od 10. do 27. januára. Navštíviť ju môžete vo štvrtok a piatok od 16.30 – 18.00 h a v sobotu a v nedeľu 15.00 – 17.00 h. V iných časoch je návšteva možná len na objednávku (034/772 23 87).
Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka už po siedmykrát. Do súťaže bolo nominovaných 16 prihlásených súťažných projektov. Súťaž vyhodnocovala odborná porota zložená zo zástupcov Ministerstva kultúry SR, Pamiatkového úradu SR, Slovenského plynárenského priemyslu, a. s., Nadácie SPP, spoločného nominanta Nadácie SPP a SPP, Fakulty architektúry STU, Komory architektov, Komory reštaurátorov a Združenie historických miest a obcí SR.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo vo Dvorane Ministerstva kultúry SR začiatkom novembra 2012. V súťažnej kategórii obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky štyri tituly Kultúrna pamiatka roka 2011 na základe rozhodnutia deväťčlennej odbornej poroty získali (bez uvedenia poradia):
– rímskokatolícky kostol Sv. Juraja v Spišskej Sobote za komplexnú obnovu a reštaurovanie mobiliáru
– jezuitský kostol v Skalici za komplexnú obnovu a reštaurovanie mobiliáru
– Jesenákov kaštieľ a park v Tomášove za komplexnú obnovu a reštaurovanie
– renesančný palác na Hrade Ľubovňa za komplexnú stavebnú obnovu a inovatívne sprístupnenie verejnosti

V súťažnej kategórii obnova pamiatkového územia titul Kultúrna pamiatka roka sa minister rozhodol neudeliť.
Vzhľadom na motivačný aspekt súťaže a na pestrosť a kvalitu prihlásených projektov obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok sa odborná porota rozhodla mimoriadne udeliť v súťažnej kategórii obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky ďalšie tri čestné uznania:
– rímskokatolíckemu kostolu Sv. Antona Paduánskeho v Košiciach za reštaurovanie hlavnej fasády
– mestu Malacky za úprimnú snahu o sprístupnenie kaštieľa verejnosti  
– vlastníkom kaštieľa v Čereňanoch za záchranu a oživenie pamiatky
 
Stabilnými partnermi súťaže sú  Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí SR. Slovenský plynárenský priemysel, a. s., je zároveň aj finančný partner, ktorý prispieva na zabezpečenie priebehu vyhodnotenia súťaže a 4 víťazným obnoveným pamiatkam venuje šek vo výške 8.300,- eur. Výtvarným symbolom súťaže je bronzová socha bájneho vtáka Fénixa, ktorú každý ocenený spolu s finančným šekom dostane.

Cieľom súťaže je oceniť snahu vlastníkov kultúrnych pamiatok a realizačných tímov obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok, ale aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií. Výsledky súťaže sa vyhlasujú na jeseň príslušného kalendárneho roka, pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska v podmienkach prvej Československej republiky.


Kuktúrna pamiatka roka - plagát na výstavu

– text: mija -, Zdroj: MK SR, foto: S. Osuský –

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok