25. 10. 2013
Kto získa Pálfiho srdce? Nominácie môžete posielať aj vy!

Opäť sa blíži odovzdávanie Ceny primátora mesta Malacky Jozefa Ondrejku Pálfiho srdce. Toto ocenenie daruje primátor raz za dva roky rodákom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta, ktorých výsledky práce v oblasti športu, vedy, kultúry či spoločenského života presiahli svojím významom hranicu nášho mesta.

Nominácie osobností na ocenenie Pálfiho srdce za roky 2012 a 2013 môžete posielať na adresu media@malacky.sk alebo vhodiť priamo do schránky mestských médií pri schodoch MsÚ na Radlinského 2751/1 v Malackách. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční vo februári 2014.

Symbolika Pálfiho srdca pochádza zo známeho historického faktu, keď si významný šľachtic Pavol IV. Pálfi z lásky k Malackám nechal po smrti vybrať srdce z hrude, nabalzamovať ho a pochovať v rodinnej krypte, kde malo navždy spočinúť spolu s pozostatkami ostatných malackých Pálfiovcov. Tak navždy venoval svoje srdce mestu napriek tomu, že sám mal byť pochovaný v Dóme sv. Martina v Bratislave za zásluhy v boji proti Turkom. Autorkou symbolických Pálfiho sŕdc z pálenej hliny je známa malacká keramikárka Libuša Čtveráková. 

-red-

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok