23. 12. 2013
Kto si zaslúži Pálfiho srdce? Čakáme na vaše nominácie!

Opäť sa blíži odovzdávanie Ceny primátora mesta Malacky Jozefa Ondrejku Pálfiho srdce. Toto ocenenie udeľuje primátor raz za dva roky rodákom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta, ktorých výsledky práce v oblasti športu, vedy, kultúry či spoločenského života presiahli svojím významom hranicu nášho mesta.

Nominácie osobností na ocenenie Pálfiho srdce za roky 2012 a 2013 môžete posielať na adresu media@malacky.sk alebo vhodiť priamo do schránky mestských médií pri schodoch MsÚ na Radlinského 2751/1 v Malackách. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční vo februári 2014.

Symbolika Pálfiho srdca pochádza zo známej legendy, podľa ktorej si významný šľachtic Pavol IV. Pálfi z lásky k Malackám nechal po smrti vybrať srdce z hrude, nabalzamovať ho a pochovať v rodinnej krypte, kde malo navždy spočinúť spolu s pozostatkami ostatných malackých Pálfiovcov. Tak navždy venoval svoje srdce mestu napriek tomu, že sám je pochovaný v Dóme sv. Martina v Bratislave za zásluhy v boji proti Turkom. Autorkou symbolických Pálfiho sŕdc z pálenej hliny je známa malacká keramikárka Libuša Čtveráková. 

-red-

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Atléti idú do celoštátneho finále Detskej P-T-S

Atletické preteky pre staršie amladšie žiactvo – Detská P-T-S – budú mať vpiatok 24. mája…

Zobraziť celý článok
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok