9. 7. 2012
Kto opraví chodník pri Bašte?
V centre mesta pri Bašte sa prepadáva chodník. Prečo sa to deje a čo sa s tým bude robiť? Najmä však kto? Tieto otázky sme položili pracovníkom oddelenia územného rozvoja a životného prostredia MsÚ. Príčiny zisťoval a priebežné informácie nám poskytol správca komunikácií V. Konček. „Zodpovedný pracovník Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa vyjadril, že je tam prepadnutá stará prípojka kanalizácie pre Baštu,“ vysvetlil nám príčinu poškodenia chodníka. “BVS však už má vybudovanú novú prípojku, a tak prevádzkovateľovi Bašty navrhli starú kanalizačnú prípojku zrušiť. Prevádzkovateľ však nie je aj majiteľom objektu. BVS bude teda rokovať s majiteľom,“ dodal V. Konček.

Redakcia mestských médií oslovila aj BVS. Oficiálne stanovisko nám poskytol hovorca spoločnosti Zenon Mikle. Podľa neho Bratislavská vodárenská spoločnosť nie je vlastníkom spomínanej kanalizačnej prípojky. „Vlastníkom prípojky je majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú je pripojená. Podľa zákona je zodpovedný za prípojky všeobecne majiteľ nehnuteľnosti, ktorý by v tomto prípade mal starú nefunkčnú prípojku zrušiť (zaplombovať), keďže už je vybudovaná nová prípojka.“

A na kom zostane oprava chodníka? V zmysle cestného zákona podľa § 9 (Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti), ods. 6 je povinnosťou majiteľov prípojky (Ján Gschill a Silvia Karaffová), aby poškodenie chodníka odstránili a uviedli ho do pôvodného stavu. Pri poškodení komunikácie (cesty aj chodníka), ktorá môže narušiť zjazdnosť či schodnosť, je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením poškodenia.

Závadu však môže odstrániť majiteľ prípojky aj sám na vlastné náklady, čo ho môže vyjsť lacnejšie. „Mesto  majiteľov písomne vyzve, aby vykonali potrebnú nápravu, alebo sa dohodli na finančnom vyrovnaní, ak opravu bude zabezpečovať mesto,“ uzavrel V. Konček.  

Text, foto: -tabu-
Ďalšie
Spoločnosť
8. 2. 2023
Primátor Juraj Říha: Klepol som po prstoch mafii, tá sa ma pokúsila zbaviť

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v …

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
7. 2. 2023
Zberný dvor na Hlbokej bude v piatok otvorený do 14.00 h

V piatok 10. februára 2023 bude zberný dvor na Hlbokej ulici z technických príčin otvorený len do…

Zobraziť celý článok