24. 11. 2014
Kríž na Stupavskej dá mesto opraviť
Kríž pri ceste na Stupavskej ulici si Malačania pamätajú oddávna ako súčasť tejto ulice. Často boli pod ním položené kvety a zapálené sviečky. Už takmer mesiac je však dlhoročná súčasť tejto lokality zvalená a znehodnotená. Ako sa to stalo, nikto nevie. Ľudia, ktorí bývajú v jeho susedstve, hovoria, že zvalený ho našli ráno po Dušičkách. Nič však nepočuli, ani si nič  nevšimli.

Keďže však na podstavci, ktorý zostal neporušený, vidno stopy zvetraných spojov, na zrútenie starého a dlhodobo neopravovaného kríža nebola potrebná mimoriadna námaha. V tom čase však SPP vykonávalo v okolí stavebné práce súvisiace s výmenou plynového potrubia, objavili sa aj otázky, či poškodenie nevzniklo v dôsledku stavebnej činnosti. „Hneď po zistení poškodenia sme urobili obhliadku aj za účasti stavbyvedúceho a hliadky MsP. Na mieste sme nezaznamenali nijaké známky cudzieho zavinenia ani násilia,“ povedala M. Gajdárová z MsÚ, a tak ďalšie úvahy smerujú len k predpokladom o vplyve mimoriadne veterného počasia (výstraha 1. stupňa) počas noci, keď k poškodeniu prišlo.

Napriek tomu, že kríž na Stupavskej ulici nie je vedený v zozname pamiatok mesta Malacky, je neodmysliteľnou súčasťou tejto lokality a mesto ho dá opraviť. „Zatiaľ odborník vykonal obhliadku a usúdil, že stavbu je možné zrekonštruovať a dať do pôvodného stavu,“ vyjadrila sa M. Gajdárová z oddelenia územného rozvoja a životného prostredia, ktorá opravu zabezpečuje.

Text: T. Búbelová; Foto: -maga-
Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok