11. 7. 2013
Kraj robí ďalšie postreky proti komárom
Bratislavský kraj robí ďalšie postreky proti zvýšenému výskytu komárov, ktorý bol aj v dôsledku júnových povodní. „V deviatich obciach v povodí rieky Morava sa robia postreky pozemnou aplikáciou, v piatok sa použije aj letecká aplikácia. Náklady sú 135-tisíc eur,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. Pozemná aplikácia sa použila v obciach Gajary, Malé a Veľké Leváre, Kostolište, Láb, Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, Jakubov a Lozorno. Letecké postreky sa budú robiť v piatok ráno vo všetkých menovaných obciach a tiež v Chorvátskom Grobe a v časti Slovenského Grobu.

Župa robila prvé postreky proti komárom začiatkom mája. Išlo o štyri obce v okrese Malacky – Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Jakubov a Suchohrad. Najvyšší výskyt komárov zaznamenali obce Vysoká pri Morave a Záhorská Ves. Pri postrekoch sa použila pozemná aj letecká aplikácia. Tento rok je v rozpočte kraja vyčlenených na postreky 175-tisíc €.
 
Bratislavský kraj situáciu pravidelne monitoruje, komunikuje so starostami obcí aj s Okresným úradom životného prostredia v Malackách. Výber lokalít závisel od požiadaviek jednotlivých obcí a operatívneho monitoringu. Použili sa zdraviu neškodné prípravky a postupy na ničenie komárov. Aplikovaný roztok je v nízkej koncentrácii a rýchlo sa rozkladá na neškodné látky. Neohrozuje preto zvieratá a je šetrný aj k necielenému hmyzu.
 
-ts-
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok