10. 6. 2009
Kraj na poškodený nadjazd nezabudol
Ešte koncom februára boli vodiči z Malaciek a okolia na nohách pre hroziaci dopravný kolaps. V tomto období sa blížila rekonštrukcia nadjazdu pri lese Vampíl a na diaľničnom privádzači v centre mesta sa vytvorila diera s priemerom asi 30 cm. Rekonštrukcia nadjazdu v meste bola odložená na letné mesiace, kedy sa dokončí oprava mosta pri Vampíli. Čo sa odvtedy zmenilo? „Bratislavský samosprávny kraj vo veci rekonštrukcie mosta odo dňa vzniku havarijnej situácie – 23. februára – koná.

V danej veci spolupracuje  s Regionálnymi cestami Bratislava, Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Malackách, s políciou a s odborníkmi na statiku mostných subjektov,“ informovala Katarína Krapková z kancelárie predsedu BSK. Podľa jej slov dal BSK  vypracovať posudok na stavebno-technický stav mosta prostredníctvom VUIS-Mosty (Výskumný ústav inžinierskych stavieb), po ktorého dodaní budú v riešení situácie pokračovať.

„9. júna sa uskutočnilo rokovanie predstaviteľov Regionálnych ciest Bratislava s expertnou skupinou VUIS, ktorá identifikovala statickú schému objektu, stanovila rozsah a príčiny porúch a vypracovala koncepciu opravy mosta. Z nej vyplýva, že na moste je nutná výmena zvršku s možnosťou zachovania ríms a zábradlia, obnova a výmena poškodeného betónu zo stykových škár priečnikov a opôr, výmena mostných záverov, odvodňovačov a úprava ríms priložením kamenných obrubníkov s izoláciou. Musia sa zhotoviť prechodové dosky a svahy za oporami čaká injektáž.

Okrem toho je nutná reprofilácia povrchových betónových vrstiev nosnej konštrukcie a spodnej stavby a zjednocujúci a ochranný náter celej konštrukcie mosta,“ približuje K. Krapková. Ako ďalej uviedla, na základe týchto skutočností začne BSK s vypracúvaním projektovej dokumentácie. Termín začatia prác bude jasný až po vypracovaní spomínanej dokumentácie.

Simona Šípová
Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok