10. 6. 2009
Kraj na poškodený nadjazd nezabudol
Ešte koncom februára boli vodiči z Malaciek a okolia na nohách pre hroziaci dopravný kolaps. V tomto období sa blížila rekonštrukcia nadjazdu pri lese Vampíl a na diaľničnom privádzači v centre mesta sa vytvorila diera s priemerom asi 30 cm. Rekonštrukcia nadjazdu v meste bola odložená na letné mesiace, kedy sa dokončí oprava mosta pri Vampíli. Čo sa odvtedy zmenilo? „Bratislavský samosprávny kraj vo veci rekonštrukcie mosta odo dňa vzniku havarijnej situácie – 23. februára – koná.

V danej veci spolupracuje  s Regionálnymi cestami Bratislava, Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Malackách, s políciou a s odborníkmi na statiku mostných subjektov,“ informovala Katarína Krapková z kancelárie predsedu BSK. Podľa jej slov dal BSK  vypracovať posudok na stavebno-technický stav mosta prostredníctvom VUIS-Mosty (Výskumný ústav inžinierskych stavieb), po ktorého dodaní budú v riešení situácie pokračovať.

„9. júna sa uskutočnilo rokovanie predstaviteľov Regionálnych ciest Bratislava s expertnou skupinou VUIS, ktorá identifikovala statickú schému objektu, stanovila rozsah a príčiny porúch a vypracovala koncepciu opravy mosta. Z nej vyplýva, že na moste je nutná výmena zvršku s možnosťou zachovania ríms a zábradlia, obnova a výmena poškodeného betónu zo stykových škár priečnikov a opôr, výmena mostných záverov, odvodňovačov a úprava ríms priložením kamenných obrubníkov s izoláciou. Musia sa zhotoviť prechodové dosky a svahy za oporami čaká injektáž.

Okrem toho je nutná reprofilácia povrchových betónových vrstiev nosnej konštrukcie a spodnej stavby a zjednocujúci a ochranný náter celej konštrukcie mosta,“ približuje K. Krapková. Ako ďalej uviedla, na základe týchto skutočností začne BSK s vypracúvaním projektovej dokumentácie. Termín začatia prác bude jasný až po vypracovaní spomínanej dokumentácie.

Simona Šípová
Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok