25. 6. 2012
Kraj hospodári dobre, podporí cestu do Rohožníka

Bratislavský samosprávny kraj hospodáril prvé tri mesiace tohto roka s celkovým prebytkom takmer 16,8 milióna eur. Celkové príjmy BSK predstavovali 39,5 milióna eur a výdavky 22,7 milióna eur. Poslanci BSK na piatkovom zastupiteľstve konštatovali, že v konečnom dôsledku kraj hospodáril s vyrovnaným rozpočtom, lebo pod nižšie výdavky sa podpísali najmä nezapočítané mzdy za mesiac apríl a nižšie kapitálové výdavky, pri ktorých je predpoklad čerpania až v poslednom štvrťroku.

Poslanci BSK v piatok zároveň schválil memorandum o spolupráci medzi BSK, Rohožníkom  a spoločnosťami Holcim, Baumit a Alas pri riešení technického stavu cesty III. triedy. Tá je dôležitou spojnicou medzi spoločnosťami v Rohožníku a diaľnicou D2 a tiež spojnicou medzi obcami a okresným mestom Malacky. Cesta je denne mimoriadne vyťažená najmä kamiónovou dopravou a hrozí jej absolútna deštrukcia. Na nevyhovujúci stav upozorňujú predovšetkým predstavitelia miestnej samosprávy v dotknutých obciach.

Plánovaná rekonštrukcia cesty je v súlade s pripravovaným územným plánom BSK. Zlepší dopravné napojenie a zároveň výrazným spôsobom pomôže k skvalitneniu životného prostredia. Pre BSK z memoranda vyplýva záväzok zabezpečenia zmluvných vzťahov k dotknutým pozemkom vo Vojenskom obvode Záhorie a dosiaľ nemá priamy vplyv na krajský rozpočet. Rekonštrukcia cesty by mala byť hotová do konca roka 2015.

– BSK –

Ďalšie
Spoločnosť
30. 5. 2023
Spomíname na profesora Antona Gútha

So zármutkom sme prijali správu, že 14. mája tohto roka nás opustil hrdý Záhorák, lekár Anton…

Zobraziť celý článok
Šport
29. 5. 2023
Atléti sa presadzujú aj vonku

Atletická halová sezóna je za nami. Pretekári z AC Malacky úspešne odštartovali preteky na…

Zobraziť celý článok