2. 6. 2014
Kradli transformátory, bol medzi nimi aj Malačan

Muži, ktorí poškodzovali a kradli transformátory, skončili v rukách policajtov. V priebehu uplynulých mesiacov policajti Okresného riaditeľstva PZ v Malackách intenzívne pracovali na viacerých prípadoch zločinov poškodzovania všeobecne prospešného zariadenia a prečinu krádež, ku ktorým dochádzalo na rôznych miestach od mája 2013 do apríla 2014.

Zo 4 prípadov zločinov poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, z 2 prípadov zločinov poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia v súbehu s prečinom krádeže a 1 prípadu krádeže obvinil vyšetrovateľ PZ 28-ročného Ivana Ž. z okresu Malacky, pričom v dvoch prípadoch išlo o spolupáchateľstvo.

V jednom prípade zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia spáchaného formou spolupáchateľstva a v ďalšom prípade zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia v súbehu s prečinom krádeže čelí obvineniu 32-ročný Martin R. z Malaciek.

Podľa doteraz vykonaného vyšetrovania mal v súčasnosti už obvinený Ivan Ž. dňa 16.05.2013 v katastrálnom území obce Stupava pri diaľnici D2 poškodiť a odcudziť transformátor umiestnený na stĺpe vysokého napätia. Uvedeným konaním tak vznikla porucha prevádzky telekomunikačného zariadenia a poškodenej spoločnosti so sídlom na Einsteinovej ulici škoda vo výške 13.201 eur.

Dňa 01.06.2013 mal obvinený Ivan Ž. spôsobiť spoločnosti so sídlom na Metodovej ulici v Bratislave škodu vo výške viac ako 2.660 eur.  V lokalite zvanej Highway mal poškodiť a odcudziť zo stĺpu elektrického vedenia  trafostanicu nachádzajúcu sa v 5 metrovej výške.

Po dvoch dňoch na to, dňa 03.06.2013, došlo k poškodeniu a odcudzeniu vysokonapäťovej trafostanice zo stĺpa elektrického vedenia v katastrálnom území  Plavecký Štvrtok. Škoda bola vyčíslená na 22. 350 eur. Aj z tohto skutku čelí obvineniu na podklade vykonaného vyšetrovania 28-ročný Ivan Ž.

Škodu vo výške  viac ako 4.677 eur mal obvinený Ivan spôsobiť aj spoločnosti so sídlom na Čulenovej ulici v Bratislave dňa 12.06.2013 v rekreačnej oblasti zvanej Pieskovňa v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok. Protiprávnym konaním tam došlo k poškodeniu transformátora, čo malo za následok poruchu prevádzky elektrického zariadenia.

Dňa 08.07.2013 sa obvinený vybral do katastrálneho územia obce Láb.  Približne 500 m od obce smerom na obec Vysoká pri Morave z betónového stĺpa, vedľa účelovej komunikácie,  odcudzil transformátor, z ktorého sú napájané guľové uzávery, telemetrické zariadenia, stanica katódovej ochrany a elektrozariadenia potrebné pre prepravu zemného plynu. Spoločnosti na Čulenovej ulici vznikla tak škoda vo výške 7.000 eur.

K poškodeniu a znefunkčneniu prevádzky verejnoprospešného zariadenia došlo aj dňa 10.10.2013 pri cintoríne v obci Studienka. Spoločnosti so sídlom na Karadžičovej ulici v Bratislave mali spôsobiť škodu vo výške viac ako 4.220 eur spoločným konaním 28-ročný Ivan a 32-ročný Martin R.

V rovnaký deň obaja už obvinení muži mali poškodiť a odcudziť v katastrálnom území obce Pernek vysokonapäťovú trafostanicu nachádzajúcu sa v 5 metrovej výške na stĺpe elektrického vedenia. Spoločnosti na Metodovej ulici spôsobili škodu vo výške viac ako 51.620 eur.

V páchaní protiprávneho konania obvinený Ivan pokračoval aj v roku 2014. Dňa 11.03.2014 s dosiaľ neznámym páchateľom na 15 km diaľnice D2 v smere z Malaciek do Kútov poškodil na stĺpe elektrického vedenia vysokonapäťovú  trafostanicu. Po odstránení uzamykacieho mechanizmu bol zhodený na zem stĺp. Spoločnosti so sídlom na Mlynských Nivách vznikla škoda vo výške 1.500 eur.

Dňa 09.04.2014 vnikol obvinený Ivan do podzemných priestorov trafostanice medzi Malackami a Pernekom. Následne odcudzil  súčasti transformátora, ako medené drôty, medené zbernice a súčasne poškodil elektrické napájanie čerpadla, ktoré slúži na dočerpávanie prívodu vody do zásobárne pitnej vody pre obce Pernek a Jabloňové. Spoločnosti so sídlom na Prešovskej ulici v Bratislave spôsobil škodu vo výške takmer 2.600 eur.

V rovnaký deň sa obvinený Ivan podľa vykonaného vyšetrovania vlámal do priestorov podzemnej trafostanice nachádzajúcej sa za mestom Malacky. Z hĺbky približne 5,5 metra odcudzil tma voľne položené elektrické medené káble rôznych dĺžok a priemerov, špecialny kľúč na vypnutie trafostanice, ako aj jeden pár ochranných rukavíc. Spoločnosti so sídlom na Prešovskej ulici spôsobil celkovú škodu vo výške  265 eur.

Obaja obvinení muži  sú stíhaní na slobode, v zmysle Trestného zákona im hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

 

 – TS, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave –

 

Ďalšie
Cestovný ruch
22. 5. 2024
TIK je na novom mieste

Turisticko – informačná kancelária mesta už sídli na novej adrese: v pavilóne na Námestí u…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 5. 2024
Futbalisti zobrali bod lídrovi

A-tím Žolíka získal zvýjazdu do Zvolena sympatický bod, keď proti priebežnému lídrovi tabuľky…

Zobraziť celý článok